Zobrazovací rovnice vypuklého zrcadla

Nakresli přibližný obrázek vypuklého zrcadla a do něj odraz paprsků rovnoběžných s optickou osou. Dokaž pomocí zobrazovací rovnice , že obraz vytvořený vypuklým zrcadlem je vždy zdánlivý. Přímé vidění – paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka.

Obraz je zdánlivý ⇒ vzniká . Neskutečné ohnisko vypuklého zrcadla. Zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Odráží-li světlo vnitřní část kulové plochy, jedná se o duté kulové zrcadlo , pokud světlo odráží vnější část kulového vrchlíku, jde o vypuklé kulové zrcadlo. Uvedená rovnice se nazývá zobrazovací rovnice kulového zrcadla.

Vypuklé zrcadlo má zdánlivé ohnisko, tj. Ohnisko vypuklého zrcadla F je bod na optické ose, v němž se protínají přímková prodloužení paprská rovnoběžných s optickou osou po odrazu od zrcadla. Vypracovaná maturitní otázka z fyziky – Optika – zobrazení, čočky a zrcadla , přístroje. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost cm.

Jaký je jeho poloměr křivosti? Ohnisko dutého zrcadla leží přesně uprostřed mezi jeho vrcholem a. Pro zrcadla platí zobrazovací rovnice. Předmět za středem křivosti: předmět obraz střed křivosti ohnisko.

Ohnisková a předmětová vzdálenost jsou vždy kladné. Vzhledem k poloze ohniska je . Dokažte platnost zobrazovací rovnice kulového zrcadla. Využijte vztahu pro zvětšení. Ještě potřebujeme nějakou rovnici: Pro předmětovou, obrazovou a ohniskovou vzdálenost platí zobrazovací rovnice : a. Paprsky rovnoběžné s optickou osou. Tento bod se nazývá ohnisko F. Význačné směry paraxiálních paprsků o. Je-li odrazný povrch vytvořen na vnějším povrchu kulové plochy, nazýváme zrcadlo vypuklé.

Střed křivosti rovinného . Absolutní hodnota určuje, zda je obraz stejný, zvětšený nebo zmenšený. Speciálním případem je rovinné zrcadlo , kde r je nekonečně velké. Pokusem i úvahou ze zobrazovací rovnice zjistíme, že v rovinném zrcadle je obraz neskutečný, přímý a stejně vysoký . Gaussova zobrazovací rovnice. Vzdálenost předmětu od vrcholu označujeme jako předmětovou vzdálenost a, vzdálenost obrazu od vrcholu jako obrazovou vzdálenost a´. Rovnice platí pro duté i pro vypuklé zrcadlo.

Budeme dále rozlišovat mezi zrcadlem dutým (a) a vypuklým (b). C – střed křivosti, V – vrchol zrcadla , r – poloměr křivosti, o – optická osa. Newtonova zobrazovací rovnice ).