Zobrazení zrcadly příklady

Zvolte vhodné měřítko a . Určete polohu a vlastnosti obrazu. Zrcadla – vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem lomu.

Nakreslete obraz, který vznikne po zobrazení jedničky rovinným zrcadlem. Jaké jsou vlastnosti obrazu po zobrazení předmětu rovinným zrcadlem ? Zrcadlící plochu kulových zrcadel tvoří část povrchu koule (kulový vrchlík). Odráží-li světlo vnitřní část kulové plochy, jedná se o duté kulové zrcadlo , pokud světlo odráží vnější část kulového vrchlíku, jde o vypuklé kulové zrcadlo.

Zobrazení dutým zrcadlem. Vyznačení základních pojmů u dutého zrcadla. Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Anotace : výukový materiál je určen pro práci s interaktivní tabulí a je umístěn na flash disku.

Předmět a jeho obraz jsou souměrně sdružené podle roviny zrcadla. Pro konstrukci obrazu tedy můžeme použít znalosti z geometrie, jak se konstruuje obraz geometrického útvaru v osové souměrnosti. Elektronická učebnice – II. U vypuklého zrcadla je . Například svazek paprsků rovnoběžných s osou odrazí zrcadlo do jednoho bodu – ohniska zrcadla.

Pedagogická poznámka: Pro následující příklad rozdělím třídu na tři skupiny a každá kreslí jinou. Kulové zrcadlo je vytvořeno na povrchu části kulové plochy. Podle toho, na které straně vrchlíku kulové plochy je zrcadlící plocha, rozlišujeme: 1. Uplatňuje-li se při optickém zobrazení jen odraz světla, mluvíme o zobrazení odrazem. V praxi se s ním setkáváme při pohledu na předměty s lesklým povrchem.

Nejjednodušší je zobrazení odrazem na lesklé rovinné ploše, která se nazývá rovinné zrcadlo. Střed křivosti C zrcadla je střed kulové zrcadlicí plochy. Poloměr křivosti r je poloměr křivosti optické kulové plochy.

Ohnisko dutého zrcadla F je bod na optické ose, v němž se rovnoběžné paprsky s optickou osou protínají po odrazu od zrcadla. Jsou to zrcadla ve tvaru kulové plochy. Obrázky převzaty ze stránky . Duté a kulové zrcadlo (pojem ohniska, ohniskové vzdálenosti, poloměru křivosti, chod význačných paprsků, paraxiální paprsky, vlastnosti obrazu pro jednotlivé polohy). Při zobrazení zrcadlem s .