Zdění příček z ytongu

Na příčky je třeba myslet již při stavbě nosného a obvodového zdiva. V plastovém kbelíku rozmíchejte vápenocementovou zdicí maltu dle návodu dotyčného výrobce. Přesnou lžicí Ytongnaneste maltové lože vápenocementové malty (tuto maltu je možno použít pro tloušťku spáry až mm). Usaďte první příčkovku Ytong a pomocí vodováhy ji srovnejte do roviny. Pokud je příčka delší, usaďte . Založení první vrstvy a kotvení do obvodových nosných stěn.

Jaké jsou způsoby kotvení? Ke zdění další řady příček se používá tenkovrstvá malta, která se nanáší v tloušťce až mm. Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic. Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při . Základní pravidla při zdění příček z pórobetonových tvárnic značky Ytong.

V případě, že známe rozmístění budoucích příček v interiéru, můžeme již při realizaci obvodových stěn z tvárnic Yotng zabudovat do obvodových stěn kotvy. Jedná se o nerezové speciální kotvy, které zabudujeme do vodorovných . Pro natáčení instruktážních videí hledáme stavebníky, kteří se v letošním roce pustí (nebo se právě pustili) do hrubé stavby z tvárnic Ytong. Při natáčení budou na Vaší.

Spotřeba Ytongu lze spočítat celkem jednoduše. Ytong lze řezat , takže pokud dodržite přeložení , tak by . Stavební pracovní postupy Ytong. Pracovní postupy – Jak na . Tvárnicí je v tomto předpisu nazýván zdicí prvek šířky alespoň 1mm, příčkovka je zdicí prvek šířky do 1mm.

Příčkou je v tomto textu myšlena nenosná svislá zděná konstrukce tl. Stěna může být nosná, nenosná apod. Pokračujeme ve zdění a dbáme na nanesení zdicí malty po celé šířce tvárnice. Spojky zdiva osadíme do každé druhé ložné spáry nosné stěny.

Pod příčku rozprostřeme separační folii, např. Zakládáme na Ytong tepelněizolační maltu tloušťky min. Návod jak stavět příčky z Ytongu (z pórobetonových tvárnic). Chystáte se stavět rodinný dům a zajímá Vás jak se dům staví? V této části Vám ukážeme jak se dělají příčky s. Jak ukotvit příčky k obvodovému zdivu?

V případě systému YTONG existuje několik jednoduchých způsobů. Zdění příčky provádějte stejně, jako v předchozím bodě, jen s rozdílem, že příčky k nosnému zdivu nelepíte, vzniklou nivelační spáru totiž na závěr vyplníte montážní pěnou. Samotné založení příčky je nutné na hrubé podlaze, tudíž na samotném stropě bez povrchové krytiny (plovoucí podlahy) apod. Budeme potřebovat: tvárnice Ytong , běžnou papírovou lepenku jako separační vrstvu, zdicí maltu Ytong , běžnou vápenocementovou maltu pro založení první řady zdiva, nerezové . Výrobce důrazně doporučuje používat pouze zdící maltu dodávanou jako součást stavebního systému YTONG.

Příčky s nosnými stěnami a nosné stěny různých vlastností musí být navzájem spojovány pružným spojením např. Systém stavebních komponentů z pórobetonu představuje rychlé a jednoduché řešení při stavbě i rekonstrukci. Práci s ním zvládne i laik, navíc není potřebná klasická malta, pracuje se s maltou na tenkovrstvé zdění. Její spotřeba je minimální a její příprava je velmi jednoduchá, což oceníte u všech . Pro zdicí materiál Ytong je vydáno a ověřeno Enviromentální prohlášení o produktu (EPD) na zá- kladě LCA studie výrobních závodů. Další konstrukce – doplňky.

Pak podle technických možností vybereme stavebninu: cihly, ytong , beton, sádrokarton, sádrovláknité desky či jiný materiál. Buďme však objektivní: Také příčka zděná z cihel má nevýhody – poměrně dlouho vysychá, musí se omítat a při práce se nadělá hodně nepořádku. Délka lepenky bude stejná jako délka příčky a je nutné, aby tloušťku zvolené příčkovky přesahovala na každou stranu o – cm.

Množství zdící malty YTONG namíchejte pouze takové, které spotřebujete v době zpracovatelnosti což jsou 3-hodiny. Zdící maltu YTONG nemíchejte v bubnové míchačce, ale. Informace o materIálu: zdicí tvárnice z autoklávovaného póro- betonu ČSN EN 771-4.

A bez zkoušení, splňuje kritéria třídy Apodle. Poloha budoucí příčky se na nosné stěně vyznačí podle projektu, přičemž se .