Žárové pohřby

Tyto dlouhé mohyly nebývají příliš vysoké – maximálně metry, ale dosahují délky až 1a více metrů. Protože pohřby v nich uložené jsou výhradně žárové , . Кеш Перекласти цю сторінку Žárový pohřební ritus v době bronzové a časné době železné v oblasti delty řeky Labe. V oblasti delty řeky Labe v Německu se výhradně žárový pohřební ritus projevuje až během střední doby bronzové. U mohyl se, bohužel, pohřební ritus nepodařilo zjistit.

Násypy byly, jak je v případě slovanských mohyl obvyklé, promíšeny keramickými střepy a uhlíky.

Blahobyt únětického lidu přivábil nový kmen, který asi ve 14. Kristovým obsazuje z horního Podunají jižní Čechy, do té doby takřka lidurprázdné a hned na to zasahuje vojensky i do Čech severních, kterými dosud vládl lid únětický. Z období mladého paleolitu známe z našeho území pouze kostrové pohřby (ale např. pravděpodobně někdy z té samé doby či možná ještě dříve byly na lokalitě Lake Mungo v Austrálii objeveny pohřby žárové ). Po shoření pohřební hranice pozůstalí sesbírali spálené kosti a předměty a vložili je buď do hliněné urny nebo nějakého váčku z organické hmoty, kupříkladu plátěného pytlíku nebo dřevěné krabičky, a zakopali je nehluboko do země na předem určené místo. Taková místa – žárová pohřebiště – mohla sestávat z desítek, . Homérových příběhů a ti byli pohřbíváni kostrově — žárové pohřby jsou zcela výjimeč ným zjevem.

Homérské básně byly dokončeny — jak se dnes soudí téměř obecně — ve druhé. Inventář obou hrobů, nerozlišený podle hrobových celků, se dostal do musea v Turnově, kde jsem jej dal rekonstruovati při inventarisaci pravěkého oddělení v r.

Nejen archeologové, ale i místní sběrateléprehistorických památek o. Ve svém nitru ukrývají tyto hroby nejčastěji žárový pohřeb. Způsob úpravy vnitřku byl poměrně variabilní: od hrobových komor ze dřeva přes kamenné skříňky k prostým jamkám v úrovni základů. Největší z nich obsahují i tisíce hrobů. Většina těchto hrobů byla prostě vybavena jednou či dvěma keramickými nádobami, ostatky germánských žen se nacházely s výbavou, kterou tvořily spony, hřebeny, nůžky nebo přeslen.

U mužských ostatků se na . Tento ritus má dvě základní skupiny: pohřby kostrové a žárové. Pohřby kostrové můžeme dále rozdělit podle způsobu uložení mrtvého v hrobě na pohřby skrčených koster (v 19. století se označovaly jako pohřby „skrčků“), které jsou obecně starší, a pohřby v přímé poloze na zádech, patřící již do mladších . Bibliografické databáze Historického ústavu Akademie věd ČR. Olomouce s kostrou ve skrčené poloze na levém boku a vybavený dvěma nádobami a pohřby z Běhařovic a Šlapanic.

Známe i žárový pohřeb z Křenovic, v němž byla miska s rozdrcenými lidskými kostmi. Praha-Zličín (1hrobů), Lužice, Nový Šaldolf (Morava), Čelákovice-Záluží (59), Praha-Bubeneč (54), Lužice nad Vltavou. Archeologové si všimli, že příbytky na nalezišti obsahovaly v některých případech pod podlahami i pohřby, a to velice různorodé povahy: pohřby celých těl, pohřby jejich částí a také pohřby těl spálených. Za povšimnutí přitom stojí okolnost, že žárové pohřby se soustřeďovaly v okrsku sídliště, kde se pracovalo s ohněm a kde . Viticích na Plzeňsku, tedy v době, kdy v Pražské kotlině bylo již založeno celé žárové pohřebiště se starou keramikou . Ze severu k nám přichází lid lužické kultury.

Bronzová zbroj a výbava se v této době již stávají samozřejmostí, stejně jako žárové pohřby.

Například pět z celkového počtu osmi sledovaných pohřbů v této kategorii má ve výbavě štípanou industrii, dva z nich navíc i exempláře industriebroušené. V kultuře s LK bylo nejvíce artefaktů ukládáno. Ve větši- ně publikací jsou Kyrgyzové označováni jako hlavní síla kulturního rozvo- je na obrovském území v převratné historické době, všechny žárové pohřby datované .