Začít spolu

Spojuje v sobě moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimž se pedagogika v průběhu svého vývoje dopracovala. Původní program Step by step se začal vytvářet v 90. U byl prgram spuštěn s finanční podporou Sorosovy nadace jako součást Projektu . Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Začít spolu link-image Step by Step o. Hlavním posláním Step by Step ČR, o.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ STEP BY STEP ČR, O. Akce budou postupně doplňovány. MŠ, zelená barva = akce pro ZŠ, modrá barva = akce pro MŠ i ZŠ. ZAČÍT SPOLU – zapsaný spolek.

Našim posláním je předcházet sociálnímu vyloučení rodin s dětmi, snižování míry sociálního vyloučení rodin s dětmi prostřednictvím kvalitní a profesionální spolupráce pracovníka s rodinou. Realizace volnočasových aktivit, poskytovat pomoc, podporu a bezpečný prostor mladým . Jde o vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a . Zapojilo se do něj přes 1mateřských škol.

U základních škol se prosadil především na I. Ve výuce čtení a psaní . V ČR je realizován od r. Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se sami aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně . Opírá se o moderní psychologické poznání (konstruktivismus), je orientován na . Na jeho monitorování, evaluaci a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP ČR, o. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu Začít . Z toho důvodu je důležité vybrat nějaké nosné téma na celý školní rok – předloni jsme například všichni byli námořníky a objevovali postupně důležité ostrovy . Komenského, Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, . V České republice je se souhlasem MŠMT. Je určena pedagogům MŠ a 1. Souběžně poběží kurzy pro začínající učitele, i rozvíjející kurz pro ty, kteří mají s programem již zkušenosti. Děti sedí spolu s učitelem v kroužku.

Vítají se, řeší organizační věci, sdělují si zážitky, probouzí se. Probírá se učivo dle daného ročníku. Pracují samostatně, ale.