Význam slova kreativní

Upozornění: vložil uživatel prof. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Ondřej Chwaszcz a ověřil editor.

Význapředstavuje soubor vybraných oblastí průmyslu, kde je základem individuální kreativita. Zároveň tyto odvětví mají vysoký potenciál růstu a. Komentáře ke slovu kreativní průmysl.

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), také invence (z lat. invenio = nalézám, objevuji), je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Stará řečtina neměla pro tvořivost zvláštní slovo a užívala slovesa poiein (dělat) nebo ktizein (budovat, zakládat). Кеш Схожі Перекласти цю сторінку kreativní – význam cizího slova , najdete v našem slovníku cizích slov.

Význam slova „ kreatívny “ v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Význam kreativita, cudzie slová, skratky a nárečia online. Výraz ( slovo ) kreativita a má tento význatvořivost. Slova s podobným názvekreace, kreacionizmus, kreatin, kreativnost, kreatura . Další slova začinající na písmeno K.

Kreativita je pojem pocházející z latiny, česky znamená tvořivost. Dovednost bez fantazie nevyváøí nové, obojí bez znalosti vytváøí nesmysl a fantazie bez dovednosti nevytvoøí nic. Co znamená slovo KREATIVNÍ?

Jedná se o řadu zvláštních schopností, které umožňují tvůrčí činnost různého charakteru, například vědeckou či uměleckou tvorbu. Zde naleznete významů slova KREATIVNÍ. Můžete také přidat význam slova KREATIVNÍ sami . Zajímavý, neregistrovaný, 16. Výklad odborných termínov a ďalších slov prevzatých z cudzích jazykov do slovenčiny.

Sebevědomí v původním významu slova – tedy vědomí sebe sama. V čem jsme výjimeční, co umíme, co umíme méně a co neumíme a možná ani nechceme umět. Kdy se daří, kde opakujeme nefunkční chování. Udělejte si čas na setkání se sebou samými, čas na přemýšlení, urovnávání, čas na hledání I Kreativní.

Většinou chápána jako soubor schopností. Ty se projeví specifickou činností vedoucí k situacím nebo produktům, jež jsou jedinečné, nové a progresivní, a to formuje zpětně rysy a tvořivé schopnosti člověka. Pro pochopení pojmu „ kreativita “ není ani tak důležitá snaha o stanovení jeho skutečného obsahu jako spíše zjišťování, jak je s ním v současnosti běžně nakládáno.

V případě, kdy budou chtít obě země zůstat v mezinárodním měřítku nadále konkurenceschopné , budou muset daleko více zaměřit svou pozornost na podporu faktorů přispívajících k rozvoji kreativního po- tenciálu regionů. Klíčová SlovA nový kreativní index .

Key words: creativity, growth theory, creative industries,.