Výška trojúhelníku definice

Výšku jsme vedli z vrcholu C. Druhý bod leží na protější straně AB (neboli strana c) a úsečka CPc je kolmá na stranu c. Podobně jako u výšek trojúhelníků i tady označujeme těžnice malým písmenem t spolu s dolním indexem, který specifikuje, které straně a kterému vrcholu těžnice přísluší. Protože naproti vrcholu A máme stranu a, bude i těžnice mít název ta. Těžnice půlí daný trojúhelník na dva . Výška trojúhelníka je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu.

Každý trojúhelník má tři výšky. Menší straně odpovídá větší výška. Přímky, na nichž leží výšky , se protínají v jednom bodě, který se nazývá ortocentrum. Ortocentrum leží uvnitř trojúhelníka , pokud je . Průsečík výšky s příslušnou stranou se nazývá pata výšky.

Trojúhelník ABC je průnik konvexních úhlů ABC, BCA a CAB. Poznámka: Existují i jiné možnosti definice trojúhelníka. Střední příčky trojúhelníka.

Kružnice trojúhelníku opsaná. Slovem výška označujeme v trojúhelníku jak úsečku, tak její délku. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Pojem výška nás provází celým životem a setkáváme se s ním prakticky každodenně.

Jistě není třeba vysvětlovat, . Do jaké výšky od země dosahuje náš figurant Pepan? Перекласти цю сторінку TÉMA: TROJÚHELNÍK. Jak vysoké jsou tyto trojúhelníky ? Všechny mají stejnou výšku.

Cenobita se zas tváří moudře a plácá nesmysly. Ne každá úsečka spuštěná z vrcholu trojúhelníku kolmo k protilehlé straně je jeho výškou ! Fudykave: Výškou trojúhelníka je přesně to, co jste definovali ve škole, tak se koukej naučit definice ! Další strany učebnice jsou věnovány zavedení pojmů výška trojúhelníku , ortocentrum, těžnice, těžiště, střední příčka, kružnice opsaná a ve-. Tato přímka půlí úhel při hlavním vrcholu.

Výšky trojúhelníku : Výška je kolmice spuštěná z vrcholu na protější stranu. Rovnostranný trojúhelník je takový trojúhelník , který má všechny tři strany stejně veliké. Příslušné osy stran, osy úhlů, těžnice a výšky jsou totožné.

Uzavřená, jednoduchá (neprotínající sama sebe) lomená čára ze tří úseček ohraničuje část roviny, kterou nazveme trojúhelníkem. Součet libovolných dvou stran je větší než strana. Výška je úsečka, jejímiž krajními body jsou vrchol trojúhelníku a pata kolmice vedené tímto vrcholem na protější .