Vypuklé zrcadlo příklady

Zrcadla – vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou školu. Určete polohu a vlastnosti obrazu. Její průsečík s odraznou plochou zrcadla nazýváme vrchol zrcadla a označujeme V. Střed kulové plochy tvořící zrcadlo nazýváme střed křivosti a označujeme S, střed úsečky SV nazýváme ohnisko zrcadla a . Na základě výsledků předchozího příkladu rozhodni, jaký obraz, kdy a kde můžeme pomocí vypuklého vytvořit. Vypuklé zrcadlo nikdy nevytvoří skutečný obraz zachytitelný na papír.

Při libovolné vzdálenosti předmětu od zrcadla vznikne v zrcadle neskutečný, vzpřímený a zmenšený obraz předmětu ⇒ vždy se v . Zobrazení dutým zrcadlem. Zrcadlící plochu kulových zrcadel tvoří část povrchu koule (kulový vrchlík). Odráží-li světlo vnitřní část kulové plochy, jedná se o duté kulové zrcadlo , pokud světlo odráží vnější část kulového vrchlíku, jde o vypuklé kulové zrcadlo. Vyznačení základních pojmů u dutého zrcadla.

Z obrázku plyne: Temeno hlavy člověka je ve stejné výšce jako jeho obraz v zrcadle. Při optickém zobrazování budeme předpokládat, že paprsky dopadající na zrcadla se nacházejí v tzv. Vzdělávací zařízení: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400. Anotace : výukový materiál je určen pro práci s interaktivní tabulí a je umístěn na flash disku.

Kulové zrcadlo je zrcadlo vytvořené na povrchu kulové plochy. Podle toho, na které straně vrchlíku kulové plochy je zrcadlící plocha, rozlišujeme: 1. Střed křivosti C zrcadla je střed kulové zrcadlicí plochy. Poloměr křivosti r je poloměr křivosti optické . Vypuklý a rozptylka – vždy neskutečný obraz. K určení odrazu se využívají důležité paprsky: U zrcadel1.

Rovnoběžně, od zrcadla se zlomí do ohniska. Do ohniska, na zrcadle se zlomí rovnoběžně. Vzor a obraz jsou osově souměrné, obraz je.

Prochází-li paprsek ohniskem F, odráží se rovnoběžně s optickou osou. Je-li paprsek rovnoběžný s. Elektronická učebnice – II. V jaké vzdálenosti od člověka je jeho obraz? Vypuklé dopravní zrcadlo má ohniskovou vzdálenost m. Přímka, která prochází vrcholem a středem křivosti, je optická osa . Pro zrcadla platí zobrazovací rovnice. Zároveň platí, že ohnisková . Příklady kulových zrcadel v praxi: Význačné body kulových zrcadel: Duté zrcadlo.

Chod paprsků význačných směrů u DUTÉHO ZRCADLA: Paprsek procházející středem se odráží v opačném směru.