Vynález kola mezopotámie

První kola byla plná, vyrobená buď z jednoho kusu, nebo je tvořily dřevem, provazy. Mezopotámie objevilo významné zdokonalení . Sumerové – na jihu oblasti nejstarší města kolem chrámů (města Ur, Uruk, Lagaš, Kiš, Uma, Eridu, Elam, Larsa). Byla samostatnými státy a ty spolu soupeřily. Tehdy největší Uruk měl 435 . Autor, revidující: Václav Němec, Petr Beran.

Klíčová slova: kolébka civilizace, příchod Sumerů, zakládání městských států, zemědělství, řemeslná výroba, vynález kola , matematika a astronomie, Chammurapiho zákoník, rozvrstvení společnosti, architektura a stavební materiály, klínové písmo. Eufrat a Tigris (meziříčí), . Prostě věci, co je kulatá a když se pustí z kopce, chvíli jede. Věční rivalové Francouzů, Angličané, jej pak posměšně pojmenovali kostitřas. Michaux později založil i první továrnu na jízdní kola.

Ta byla sice tehdy zatím jen . Tabulky- hlinené, pálené, nekteré se zachovávaly doposud. Vynález kola , výborní matematikové(ovládali ctyri pocetní úkony a znali 0)vynalezli secí pluh, varili alkoholické pivo a užívali drogy. Při svých stavebních činnostech používali páky, kladky, nakloněnou rovinu a nový vynález : kolo. Vytvořili a používali řadu strunných . Vyspělá civilizace – objev písma, vynález kola , zákony, školy, soudy. Marduk – pán bohů, patron města Babylon, jeho symbolem byl drak.

V textilní výrobě převažuje vlnařství. Stavitelství – plánovité stavitelství, cihly, malta, jako pojivo i asfalt, znalost klenby. V monumentálním stavitelství – zikkuraty – stupňovité věže k náboženským a astronomickým účelům. Doprava – vynález kola a vozu.

VOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU. Zpracovávali měď a bronz,. Chetitů převzali znalosti zpracování železa. Někde jsem se dočetla 5tis, jinde 3tis.

První byla kola ve funkci hrnčířských kruhů – princip kola otáčejícího se na hřídeli. Jako první vznikla plná dřevěná kola z jednoho kusu, později paprsková už kruhová (skoro) … Udělit odpovědi palec Kdo udělil odpovědi . Chronologie a události c. Počátky zemědělství, první trvalé osídlení, keramika, první města a chrámy, používání mědi a bronzu c. Nejprve se na ně kreslily piktogramy a poté vzniklo klínové písmo, jehož vynález se přisuzuje právě Sumerům. Sumery novým konceptem, ale jejich inovace z nich udělaly jako by to byl zcela nový vynález.

Také kolo na čepu byl vynález , který se připisuje Sumérům.