Výměna stropních trámů

Při výměně stropních nebo podlahových trámů třeba nejprve odstranit podlahové desky a (pokud je ve stropě nebo na něm umístěný) i speciální protipožární násyp. Jeho odstranění je často nepříjemné, protože již při jeho vytváření se používal odpadový materiál, například struska, popel, stavební odpad a podobně. V předchozích příspěvcích jsem uváděl, že ne ve všech místnostech mám stropy stejně vysoko.

Rozhodl jsem se tedy výšku stropů sjednotit. Původní záměr byl zachovat současné trámy a jen je zvednout asi o cm. Ovšem při čištění těchto trámů jsem narazil na tolik vad a defektů, že jsem tuto variantu . Jedná se o trámový strop s trámy v rozsetupu 80cm Rozměr 25x17cm Sundal jsme spodní záklop stropu a poškozený je pouze jeden trám – dříve nad ním bylo umyvadlo, které pravděpodobně špatně těsnilo.

Z popisu skladby nejčastěji užívaných konstrukcí tedy vyplývá, že renovace stropu může zahrnovat ochranné i krycí nátěry dřeva včetně odstraňování nátěrů původních, opravy či nahrazení části trámů , poškozených vlhkostí, hnilobou či působením škůdců a také výměnu některých záklopových prken včetně . Výměna stropu : postup a výhody – 1. To však způsobí zvětšení vlhkosti obvodového zdiva v místě uložení stropních trámů. U rekonstrukcí je navíc obvyklé a vhodné provádět zateplení. A asi není zcela optimální investovat do rekonstrukce domu a přitom si nechávat v domě takovou . Jak postupovat při výměně stropu ? Optimální délka uložení je na každém konci trámu nejméně 1mm.

V případě, že stávající konstrukce neumožní dostatečnou délku uložení trámu , lze ji zmenšit až na mm, ale vždy v . Potřeboval bych vyměnit stropní trámy v roubence. Nemá s tím někdo zkušenost? Dělí se na dvě skupiny – stropy deskové a stropy nosníkové.

Deskové (nebo též půdní) tvoří trámy kladené na sráz k sobě a spojované klíny nebo skobami. Vytvářejí tak spolupůsobící desku, která zatěžuje stěnu na všech místech podepření. Minimální šířka uložení je mm. V místě komínového otvoru je nutné provést výměnu , která se povalovými trámy váže pomocí šikmých plátových spojů.

Tento typ konstrukce můžeme najít zejména v historických budovách. V současnosti se od tohoto typu stropu upouští především kvůli velké spotřebě . Stropní trámy jsou zabudovány v konstrukcích stropů a jsou seshora a zespoda zakryty a není k nim žádný přístup. Pokud se realizuje stropní konstrukce z dřevěných trámů , potom se v místech komínových konstrukcí musí provést výměny u komínových průduchů nebo baterií komínových průduchů. Nelze-li tuto podmínku dodržet, je nutné nosník směřující do komínového zdiva osadit na výměnu , která přenáší zatížení trámů do sousedních. Podstatně náročnější akcí než oprava povalu či záklopu je výměna nebo oprava stropních trámů.

Pokud jsou trámy ve střední části zlomené, pak je zpravidla nutné provést celkovou výměnu. K ní je třeba většinou rozebrat i záklop, zejména pokud se jedná o trám , na němž se záklopové desky či povaly „střídají“. Fošny tlusté čtyři i více centimetrů se dnes už nepoužívají, častěji se záklop provádí z palubek nebo hoblovaných prken.

Vždy je pak nutné dokončit rekonstrukci . Spojení stropního trámu s trámovou výměnou – – zkrácený stropní trám , – trámová výměna , – skoby. Uložení příček a jejich podporování stropní konstrukcí – a – půlcihelná příčka prochází dřevěným stropem, b – půlcihelná příčka je podporována ocelovým nosníkem, c – půlcihelná příčka je . Pokud se rozhodnete vyměnit stará okna za nová a nemáte zateplený dům, riskujete výskyt plísně a další problémy. Vlhkost se může srážet kolem oken, v rozích, u stropu posledního podlaží nebo u podlahy v přízemí. Pomůže tepelná izolace i obyčejný vlhkoměr.

Výměny stropních trámů používáme také při vytváření schodišťového prostoru. Více než dva trámy na výměnu neosazujeme. Konce (zhlaví) stropních trámů se osazují do kapes ve zdivu. Nejčastější vadou trámových dřevěných stropů a stropnic je narušené konce trámu. Vybourat část zdiva v okolí zhlaví trámu , trám vyjmout a nahradit novým.

Pozor na to, že u starších staveb se stropní trámy využívaly k příčnému ztužení. Dobrý den,chystám se na výměnu stropních trámů. Rozměr 16x2rozpon 5m, osová vzdálenost 1m, uložení záhlaví 25cm do kapsy na dubové prkýnko s izolací. V polovině výšky trámu bude záklop,tudíž půl přiznaného.

Trámy bych rád využil jako táhla ke stažení domku.