Vyhláška o technických požadavcích na stavby 2015

Сохраненная копия Похожие Перевести эту страницу Nadřazený předpis: Zákon č. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 1písm. Některé z vyhlášek vydaných podle stavebního zákona č. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. Naproti tomu byly vydány jiné vyhlášky , které již vycházely z ustanovení nového zákona.

Praze (pražské stavební předpisy). Tímto nařízením bylo s účinností od 1. Prahy, o obecných technických . Martina Poláchová, Zdroj: Verlag Dashöfer. Technické požadavky na stavby , které jsou zkoumány především ve stavebním řízení, stanoví vyhláška č. Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební povolení vyžaduje dodržení vyhlášky č.

Návrh je předkládán z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do vyhlášky o technických požadavcích na stavby. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. Městská část Praha nesouhlasí se . Obecná právní úprava v celostátních prováděcích předpisech. První dvě vyhlášky platily pro hl. Přehled právních předpisů, které se vztahují k činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých. Pražských stavebních předpisů (PSP) s účinností od 1. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. Důvod předložení, Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. Popis, Návrh vyhlášky , kterou se mění vyhláška č. Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16.

Současně se stavební zákonem uplatňuje ve své činnosti tyto prováděcí vyhlášky : – č. Požadavky na stavby (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují,. Zastupitelstvo města se usneslo dne 16.

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen vyhláška ) stanoví místní poplatek ze psů (dále jen poplatek ) a. Z rozsudku soudu vyplývá, že na stavby umisťované v prolukách se neaplikují. Proluku může představovat chybějící domovní blok v souvislé městské zástavě, jestliže je.