Voda na zemi prezentace

Voda – nejdůležitější tekutina. Hydrosféra – vodní obal země. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA. Tematický okruh: Přírodní sféra. Očekávaný výstup: Žák si uvědomuje .

Transkript prezentace. ROZLOŽENÍ VODY NA ZEMI sladká ledovce Podzemní voda. PROČ SE ZEMĚ NAZÝVÁ MODRÁ PLANETA? KDY VZNIKLA VODA NA ZEMI ? KOLIK VEŠKERÉ VODY NA ZEMI PŘIPADÁ NA a) OCEÁNY? Prezentace na téma: HYDROSFÉRA VODA NA ZEMI.

Bez vody není život (vývoj začal ve vodě) Každá živá hmota obsahuje vodu ( embryo , dítě , starý člověk ) x (krev , mozek , kosti ) x (okurek , jablko , chléb ) Funkce v organismu: odplavuje škodlivé látky,. Nedostatek pitné vody – celosvětový problém.

Koloběh vody je nejmohutnější látkový cyklus na Zemi. Každoročně jím projde přibližně 5bilionů tun. Jen tohoto objemu představuje sladká voda.

V ČEM SPOČÍVÁ VÝZNAM VODY PRO VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI. Spolu se vzduchem respektive zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a zápachu v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech . Druh výukového materiálu: prezentace.

Použití ICT: interaktivní tabule, prezentace v. Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad zaměřený na základní informace o hydrosféře, rozšíření vody, výskytu a rozdělení . Co všechno tvoří hydrosféru? Cíl prezentace : Žáci se seznámí s významem vody na Zemi , jejím rozložením na povrchu i pod povrchem Země,. HS je určujícím (limitujícím) faktorem živých organismů pro život na Zemi ! Základní členění hydrosféry . Rozložení vody na Zemi je nerovnoměrné.

Vodu můžeme dělit podle různých hledisek: slaná – sladká.

I člověk, rostliny, živočichové obsahují vodu. Důležitou součástí vzduchu je voda v plynném skupenství = vodní pára. Elektronická učebnice – II. Podmínky života na Zemi , Voda. Součástí je opakovací část k porozumění textu.

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI. Charakteristika vzdělávacího materiálu. Obsahuje informace o původu vody na naší planetě. Popisuje, co je to hydrosféra a vysvětluje koloběh vody mezi povrchem Země a . Doprovází nás na každém kroku našeho života. Existují živé organismy, které dokážou žít bez kyslíku, bez slunečního záření, bez různých živin, ale bez vody NE.

Na celém světě není nic měkčího a poddajnějšího než voda. Rozdělení zásob vody na Zemi. Zemi , rozdělí pevninskou vodu , vyjmenuje skupenství vody a uvádí konkrétní příklady těchto skupenství.