Umývací prostor norma

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra obecné elektrotechniky. Prostory s vanou nebo sprchou. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Kolegové, setkal jsem se s názorem, že umývací prostor je v jakékli místnosti, pokud splňuje definici uvedenou v čl. Když už byla zmíněna norma pro koupelny, je logické se zmínit o elektrických zařízeních v umývacím prostoru. Případné zásuvky a spínače v blízkosti umyvadla nebo dřezu musí být mimo normou definovaný umývací prostor.

Instalace uložené v podlaze nesmí narušit vlastnosti podlahy požadované pro příslušný prostor. V bezbariérových bytech se doporučuje. Umývací prostor v bezbariérových bytech. Harmonizované bezpečnostní předpisy ČSN-EN stanovují pro koupelny následující rozdělení dle zón, které . Koupelny elektroinstalace – předpisy pro koupelny (prostory s vanou), sprchové kouty a umývací prostory (výtah z normy).

Vymezení prostor s vanou – určení zón elektroinstalace koupelny. Vnitřní prostor koupací vany. Zvláště umístění zásuvek v koupelně určuje takzvaný umývací prostor.

Je to pruh stěny v šířce umyvadla, který stoupá od podlahy ke stropu nad umyvadlem a pod ním. Zásuvky v koupelně mohou být umístěny pouze mimo umývací prostor , a to do výše metru nad podlahou, alespoň centimetrů od hranice tohoto . Prozatímní elektrická zařízení. Tuto podmínku nelze považovat za splněnou pouhým dodatkem, že spotřebič je vhodný, popř. Norma uvádí umývací prostor jako samostatně vyčleněný se specifickými požadavky. Stejná situace je s použitím svítidel v umývacím prostoru, jestliže evidentně nesplňují požadavek na umístění . Vodorovný nebo šikmý strop, stěny s okny nebo bez oken, dveře a upevněné pevné příčky.

Otázku podává: Kožoušek . Відсутні: norma ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку Příloha F (informativní) Způsob stanovení počtu osob ve vybraných prostorech ( objektech) a další důležité náležitosti. Obrázek – Zóny pro ukládání elektrického vedení v pokojích 31. Obrázek – Zóny pro ukládání elektrického vedení v kuchyni, pracovně 31. Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.

Podívejte se na její náhradu. Zobrazit všechny normy ze .