Ukazovací zájmena angličtina

V této lekci se zaměříme na anglická ukazovací zájmena ( toto, tamto apod.). Ta se vám budou hodit např. Připomínám také, že u ukazovacích zájmen se nerozlišují rody.

Zajímá nás pouze skutečnost, zda se jedná o jednotné nebo množné . Používáme je k určení vzdálenosti od mluvčího, kde vzdálenost může být faktická nebo jen pomyslná.

Demonstratives lze použít jako zájmeno nebo přídavné jméno. V angličtině jsou demonstrativní adjektiva – ukazovací zájmena používána k označení . Jak nám napovídá název, ukazovací zájmena nám slouží k ukazování. Mohou být v jednotném i množném čísle a nachází se v blízkosti nebo vzdáleně v čase nebo prostoru.

Není to tak těžké, když víte, jak na to. Zájmena ukazovací (demonstrativa) zahrnují dva soubory tvarů: THIS – THESE tento, tenhle, THAT – THOSE (tam)ten, onen. Ukazovací zájmena , tázací zájmena .

Na rozdíl od adjektiv a ostatních determinátorů rozlišují číslo. Tvary this, that jsou singulár, these, those plurál, srov. Tamti kluci jsou mí spolužáci. Cvičení: Zkus ukazovat na bratříčka, kamarádku, auto, stromy, míč, kočky a říkej nahlas.

Všímej si, kolik různých ukazovacích zájmen musís použít. Jejich použití je však o něco jednodušší než v češtině. Zatímco my si musíme dávat pozor, . Oct Demostrativos jsou ukazovací zájmena nebo přídavná jména. Oct Chcete si udělat další test z angličtiny ? Dnes si můžete procvičit zájmena osobní, pádová a přivlastňovací. Nastartujte raketově svůj projekt.

S vlastním webem od eStránek! Present continuous tense. We seldom see one another.

Funkci českého ukazovacího zájmena „ten“ v angličtině často plní pouhý člen určitý: The film was great.

Pokud stojí substantivní přivlastňovací zájmeno ve spojení se slovesem to be, má konstrukce často význam českého slovesa „patřit“: The red bike is mine. To červené kolo patří mně. V tomto článku se můžete seznámit nebo si připomenout, jaká že to vlastně byla zájmena hic, iste, ille.

Nyní si ukazovací zájmena rozšíříme o další dvě. Opět se jedná o zájmena, tudíž musejí být ve stejném rodě, čísle a pádě jako substantivum, .