Úhlopříčka lichoběžníku vzorec

Rychlý a jednoduchý on-line výpočet obsahu ,obvodu, stran, úhlů, výšky, úhlopříček a střední příčky lichoběžníku v různých jednotkách. Výpočet umožňuje dopočítat libovolné neznámé, podle zadání. Například dopočitej strany lichoběžíku pokud jsou . Lichoběžník je rovnoběžník, který má jednu dvojici rovnoběžných stran. Rovnoběžné strany se nazývají základny, různoběžné ramena. Výška je kolmá vzdálenost mezi základnami.

Vzorce délky úhlopříčky rovnoběžníku přes: jeho strany, úhly, známou úhlopříčku , obsah. A,B,C, vrcholy lichoběžníku. Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle jediné přímky, spojnice středů základen, takže úhly při základnách jsou shodné.

Matematika, aritmetika, geometrie. V rámci integrace informací pro studium matematiky a fyziky byly vytvořeny stránky, kde naleznete výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců. AC, BD – úhlopříčky lichoběžníku. Jaké druhy lichoběžníku rozlišujeme ? Pravoúhlý lichoběžník : lichoběžník , který má jedno rameno kolmé k oběma základnám . Neznámé rameno BC má délku cm. Obsah lichoběžníku : Postupuj podle následujících.

Poznámka: Pokud jsi se ještě neučil upravovat výrazy a vyjadřovat neznámou ze vzorce , zkus si nejprve do vzorečku pro obsah lichoběžníku dosadit zadané . Dokažte, že pokud se úhlopříčky čtyřúhelníka půlí, pak je tento čtyřúhelník rovnoběžník. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka. Zjistěte obsah čtverce ABCD: a = cm. Obsah kosodélníka a kosočtverce vypočítáme, . Poznámka: Při výpočtu obsahu čtverce (rovnoběžníku) lze také využít známé věci , že úhlopříčka rovnoběžník půlí na dva shodné trojúhelníky. Známe-li tedy obsah rovnoběžníku.

Abychom ji spočítali, musíme nejprve spočítat velikost výšky lichoběžníku XC z pravoúhlého trojúhelníku XBC: Nyní se pokus doplnit chybějící. Další vlastnosti: vrcholy, strany, úhly, úhlopříčky. Opět platí obecné pravidlo, že obvod je součet všech délek stran lichoběžníku.

Pro zajímavost a kontrolu uvádíme ještě výpočet obsahu lichoběžníku pomocí obvyklého vzorce : S =. Určete délky úhlopříček a. Odvoďte vzorec pro obvod a obsah pravidelného šestiúhelníku. Jeden z vnitřních úhlů kosočtverce měří 120° a kratší úhlopříčka m. Tento pomocný trojúhelník sestrojíme .