Tvoření subjuntivu

Tvoření španělského subjuntivu. Kategorie: Nauky o španělském jazyce. V souvislosti s tím uvádí záporný rozkaz, nepravidelná slovesa,. Gramatický přehled pro přítomný subjuntiv. Najdete tu, jak se časuje a jaké má nepravidelnosti.

Indikativ (indicativo) a subjunktiv ( subjuntivo ). En España se adoptan costumbres de otros países. Ve Španělsku se přejímají zvyky z jiných zemí. Jul Subjuntiv přítomného času 2! V této učebnici se seznámíte pouze se subjuntivem přítomného času, který je zdaleka nejčastější.

Ostatní časy subjuntivu se většinou používají za stejných okolností jako subjuntiv přítomného času, pouze časová rovina je jiná. Subjonctif je tvořen koncovkami -e, -es, e, -ions, iez, -ent. Koncovky jsou přidávány ke kořenu, který je pro: je, tu, il, ils tvořen 3. Nous buvons – que nous buvions, que vous buviez. IR a TENER mají nepravidelné tvary subjuntivu ,. Nepravidelně jsou tvořena:. Podstatná jména a determinátory.

Tázací slova a zvolací věty. Slovesa: oznamovací způsob. V následujícím cvičení doplní správné tvary subjuntivu. Morfologické kategorie španělských sloves.

Systém slovesných časů v indikativu a subjuntivu ( tvoření , funkce, užívaná terminologie). Typy vět (struktura, modalita, povaha přísudku). Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce. Shoda podstatného a přídavného jména. Tvorba koncovek přídavných v mužském a ženském rodě jednotného a množného čísla, přídavná jména končící na souhlásku nebo na -e.

Práce se zabývá tvořením španělského subjuntivu , tj. La regla general para formar el subjuntivo: 1. Añadir las terminaciones opuestas. Poner verbo en la forma de yo.

Para verbos en AR- hablar. Studenti se seznámí s tvary a se způsobem tvoření subjuntivu přítomného času. Pravidelné tvoření : Abychom dostali správné tvary pro slovesa HABLAR, COMER , VIVIR, časujeme místo nich (neexistující!!!) slovesa HABLER, COMAR, VIVAR v přítomném čase.

Uvádí předložky … – gramatika Španělština – gramatika 116x 8. Dokument zatím nebyl ohodnocen. Hodnocení: (počet hodnocení: ).