Točité schodiště půdorys

Jap 22 Točité interiérové schodiště čtvercového půdorysu , s dřevěnými stupni. Vřetenové schodiště – točité. Tloušťky vřetenových a schodišťových zdí 300-. Zvláště vhodné je do malých prostor, kde nalézá točité schodiště svůj pravý význam. Točité schodiště je skvělým doplňkem pro Váš interiér.

Pozor: Konstrukční výška schodiště není konstrukční výškou, protože tloušťka skladby podlahy může. Nebo geometrické ( točité schodiště ). O umístění schodiště rozhodne projektant podle dispozic domu či bytu a také podle našich představ o návaznosti místností v přízemí a patře. Otázkou zůstává, jaký typ a materiál pro schodiště zvolit, aby bylo vždy bezpečné.

Tyto schody spojují dolní podlaží s galerií obchodní místnosti. Galerie je přepažení místnosti na výšku, aby se využila celá místnost až ke stropu pro zboží. Dělají se malé kruhové proto, že zaujmou málo místa a dávají se velmi často do rohu obchodní místnosti. Obloukové ( točité ) schodiště.

Vyznačují se tím, že nemají výše zmiňovaný středový sloup, naopak mají z obou stran bočnici. Jak už název napovídá, mají obloukový tvar, obvykle jejich půdorys tvoří půlkruh, neboli písmeno „C“. Nicméně mohou mít i tvar kruhu (kruhové schodiště). Kombinované točité schodiště s čtcercovým nebo obdelníkovým půdorysem je vhodné do téměř jakéhokoliv interiéru.

Jedná se o klasickou kombinaci kovu a dřeva. Stupně byly zkosené, stejné, širším koncem zazděné do schodišťové zdi. Užší konec měl válcovou hlavu (buben).

Hlavy stupňů na sebe dosedaly a vytvářely sloupové vřeteno kruhového průřezu. Pokud je tento postup návrhu schodiště dodržen, lze přistoupit k vykreslení schodiště do řezu i půdorysu (obrázek 2-18). Schodišťové zrcadlo – volný.

Dvouramenné schodiště, Pomocí této funkce kreslíte dvouramenná schodiště. Obecné schodiště, Pomocí této funkce kreslíte schodiště s libovolným půdorysem. Výšková kóta, Pomocí této funkce zjistíte výšku libovolných stavebních dílu architektury. Brání pádu a usnadňuje chůzi po schodech.

Technické normy určují jeho výšku a tvar, volnost máme v materiálovém řešení. A schodiště vřetenové, točité se stupni oboustranně vetknutými Aprofilstupňůtěsně ulíce stěny naobvodě schodiště Arozvinutý řezvýstupní čarou Aprofil. B schodiště vřetenové, točité se stupni vetknutými do vřetene řez a půdorys schodiště s dutým bubnovým čelem jádro vřetene je . Křivočaré schodiště , jehož šířky čel kosých stupňů se majíurčit metodou stejných dílků, se kreslívždy v půdorysu ve větším měřítku, např.

Vyrábíme kombinované točité schodiště JAP 2s kruhovým půdorysem , které je určeno do interiéru.