Technologický postup zdění

Optimálního výsledku při použití cihelných bloků PORO-. THERM docílíte, pokud se budete řídit následujícími pravidly. Postup zdění neplatí pro broušené cihly POROTHERM CB.

Příprava před uložením první vrstvy cihel: ▻ Podklad zdi musí být vodorovný. Broušené cihly lze spojovat pěnou DRYFIX, která se nanáší pistolí, tloušťka ložné spáry je 1mm, pěna je součástí dodávky cihel. Ke zdění na tenkou maltu se používá nanášecí válec. Při tradičním zdění zednickou lžící se malta . Zásady pro provádění svislých zděných konstrukcí jsou mj. Obvykle pro zdění vnitřních nenosných příček jsou používány tvárnice tloušťky 1a 1mm.

ZDĚNÍ Z BROUŠENÝCH CIHEL. Bytový dům je zděný , dvoupodlažní, nepodsklepený obdélníkový objekt, s valbovou střechou. Vymezení předmětu řešení. Tento technologický předpis se zabývá zděním příček v 1. Příčky jsou provedeny ze zdiva Porotherm 1Profi na maltu pro tenké spáry. Napojení na nosné zdivo bude provedeno pomocí.

Katedra technologie staveb. BYTOVÝ DŮM CHODOV ZDIMĚŘICKÁ. Pokládka první řady probíhá obdobně jako u zdiva prováděného klasickou metodou zdění. Vše začíná založením rohových či lomových prvků a jejím vyrovnáním. Mezi tyto prvky pak již probíhá ukládání jednotlivých segmentů dle běžného technologického postupu zdění zdiva Liapor.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRACÍ. Kalibrované zdicí prvky Liapor . Jak sám výrobce udává – zdění z Ytongu je jako hra s dětskou stavebnicí. Ytong ( pórobeton) lze využít při stavbě celého domu, ale i při rekonstrukcích. Osobně jsem se sním setkal hlavně při rekonstrukci a můžu Vám s klidným srdcem potvrdit, že se s ním dělá opravdu velmi dobře. U zdění zdi na šířku jedné cihly je pro správné vyrovnání nutné silné maltové lože.

Do něj umístěte na začátek zdi první cihlu a přesně ji vyrovnejte. Poté položte na druhý konec zdi další cihlu a opět ji vyrovnejte. Mezi obě uložené a vyrovnané cihly napněte provázek. Podle něj se dorovnávají další cihly v . Založení první řady zdiva se provádí položením rohových tvárnic TRESK Z R- R ve všech rozích stavby a okrajích prostupů. Tvárnice TRESK Z R-R jsou určeny k proarmování a probetonování ve všech . Tento postup se opakuje u všech řad zdiva.

Tak zajistíme kvalitní výchozí situaci pro vyzdívání. Nesmíme zapomenout na jednotlivé technologické postupy stavby. Pokud začínáme zdít v podlaží, kde je kontakt se zeminou, nesmíme zapomenout položit na místo stěn vodorovnou například asfaltovou hydroizolaci.

Měli bychom postupovat podle . Zdicí maltu je nutné nanášet zdicí lžicí i na svislé spoje tvárnic. Je-li nutné při zdění příčky vytvořit roh, dbejme na správné provazování tvárnic. Vazba se musí střídat v každé řadě, jak je zvykem při . Pro zdění belgického lícového zdiva používejte námi doporučené malty a kotevní techniku, abyste se vyhnuli případným nežádoucím problémům.

Konečně bylo počasí jako na jaře a mohlo se začít doopravdy něco dělat! Původně jsme chtěli zdít příčky sami, jenže úspora času by se vážně hodila a od mého bratra jsme měli typ na šikovnou partu zedníků za rozumné peníze, takže bylo jasno. Na krátkém videu můžete zhlédnout postup výstavby rodinného domu z cihel plněných vatou Porotherm T Profi. Domů Správné technologické postupy při zhotovování svislých a vodorovných cihelných konstrukcí. Věncovky slouží k zakončení stropní desky po obvodu konstrukce, vyrovnávací cihly pro jednodušší a bezodpadové zdění šetřící čas, peníze i nervy, rohovky a půlky také pro jednodušší a bezodpadové zdění , spojené se . Kompletní postup a další podrobné informace naleznete v Technických listech zde.

Provádění zdiva z lícových cihel – technologický postup a povolené tolerance přesnosti zdění. Před začátkem vlastního vyzdívání lícového zdiva z lícových cihel (dále jen cihel) nutno provést následující kroky: Je třeba, aby celá dodávka cihel, celé potřebné množství bylo na staveništi.