Tázací slova němčina

Zájmenem welcher se ptáme, vybíráme-li z určitého množství: Welches Auto ist am besten? Zájmenem was für ein se ptáme na vlastnost: Was für eine Bluse soll es sein? Tázací zájmena a další vybraná slova. Příslovce popisují způsob, jakým se odehrává určitý jev.

Příslovci lze vyjádřit místo, směr, čas, způsob i příčina. Použití příslovcí v němčině. Mohou se také vztahovat na celý . Zájmena nahrazují nebo doprovázejí podstatná jména v německém jazyce. Nahrazení: Andrea liest ein Buch.

Podle významu a použití se rozdělují zájmena v němčině do následujících skupin:. Jun Najdete tu vše o jazycích angličtina, němčina a španělština! W-Wörter – všechna začínají na písmeno w. Přehled německých tázacích zájmen a jejich překlad: . May Vědomostní testy online.

Angličtina, čeština, němčina , matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Ve větě oznamovací je sloveso na druhém místě. Pokud je tázací věta uvozena tázacím zájmenen, je sloveso rovněž na místě druhém. Jazyk: čeština, němčina.

Předmět: Němčina jako druhý cizí jazyk. Očekávaný výstup: Žáci si osvojí tzv. W- slova v němčině , užijí je ve větě. Druh učebního materiálu: hra, . Sep Vyzkoušejte si, jak zvládnete poskládat oznamovací a tázací věty.

Vaším úkolem je seřadit slova tak, aby dávala dohromady smysluplnou větu. Lena Taugel učitelka němčiny na volné noze. Wogegen protestierst du eigentlich? Informace Němčina na internetu zdarma! Web, na kterém naleznete mnoho studijních materiálů, jako jsou testy, okruhy slovní zásoby, reálie, vysvětlení gramatiky amnoho dalšího z oblasti německého jazyka a germanistiky.

Uspořádání slov v německé větě není zdaleka volné jako v češtině. Otázky otevřené (doplňovací), uvozují nejčastěji tázací zájmena was (co), wer (kdo), wann (kdy), wie (jak), warum (proč), wo (kde), woher (odkud), wohin (kam). Pořádek slov v němčině má svá přesná pravidla, která je nutné.

Slovosled v němčině má narozdíl od toho českého více pravidel a je méně pružný, je proto nutné naučit se a zažít si stavbu německých vět, např. Přivlastňovací zájmeno „svůj“ němčina nemá, nahrazuje se přivlastňovacím zájmenem osoby, která je podmětem. Ona je se svým mužem tam vzadu. Ihr kommt mit euren Kindern?

Přijdete se svými dětmi? Dalším rozdílem je, že němčina pro vykání jedné nebo více osobám používá 3. Nepopleťte Si dvě nejčastější tázací Slova : kde? V němčině se tedy místo. Kolik návštěvníků se očekává?

S kým byste se měl vlastně setkat? May Název, Zájmenná příslovce. Tematická oblast, Německý jazyk – gramatické jevy.

Anotace, Materiál slouží k prezentaci a procvičení dané gramatické oblasti. Klíčová slova , zájmenné příslovce tázací a oznamovací, předložka, zájmeno.