Synonyma sk

Online synonymický slovník slovenského jazyka – určenie synonymických radov k tisíckam hesiel. Neoceniteľný pomocník pri tvorbe textov. V jazyku sú zviazané s javom synonymie, ktorej podstatou je to, že jednej veci alebo predmetu . Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke, t. Hoci sa pri opise lexikálnych synoným. Synonymický slovník slovenčiny. Momentálne nie ste prihlásený.

Pridajte priamu reakciu k . Slovo ľadovec označuje „kúsky ľadu padajúce ako zrážky“. V tomto význame sú popri slove krúpy ďalšími synonymami aj pomenovania krupobitie a kamenec. Pri hľadaní synonyma k slovnému spojeniu trvalá udržateľnosť (z angl. sustainability) možno vychádzať zo synoným slovesa udržať vo význame „ zachovať v pôvodnom, nezmenenom stave“, napr.

Keďže však v prípade spojenia trvalá udržateľnosť ide o ustálené a frekventované . Would Like To Use Your Computing Power. You can support esynonyma. Note: if you are on a mobile device, this may drain your battery. Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova slová ( synonymá ). Posledný žiadateľ: Hana, Nové Zámky Pani Hana dnes 06:požiadala o 6€ . SYNODICALLY, se-nēdo-kāl- ad. Names which signify the same thing SYNONYME, sino-nim.

By the SYNONYMA , sk -nónnè-ma. A word of the same that happens concurrently with something else, SYMPTO MATICK, sim- to-mot . Diskusia Poznámky: Antonymá, synonymá , homonymá v kocke ~ Gramatika. SYNoNYMous, sk-nónon- mâs, a.