Synonyma cvičení

Matematika, Český jazyk. Ročník, Předmět, Kapitola, Podkapitola, Název. Vědomostní testy online.

Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Větné rozbory plné synonym , antonym a homonym rozhodně nepatří mezi nejjednodušší typy cvičení určených pro žáky základních škol. Dostal Jan doporučená cena: 144Kč naše cena: 135Kč.

Stylistická cvičení autor: Queneau Raymond doporučená cena: 299Kč naše cena:257Kč. Základy elektrotechniky – cvičení autor: Malý Karel doporučená cena: 157Kč naše cena:147Kč. Navigační cvičení autor: Slade Chris doporučená . Najdi synonyma (stejná slova). Vyber z nabídky správné řešení.

Podtržená slova nahraďte synonymy : Na nočním stolku stála svítilna. Malou obec navštívil soukromý prodejce. Chlapci hráli na hřišti fotbal. Pes je oddaný svému pánovi.

Za vraty štěkal velký hafan. Zkoušející položil studentovi dotaz. Napište antonyma k následujícím slovům:. SYNONYMA jsou slova stejného nebo podobného významu.

Z rozbalovací nabídky vyber správná synonyma. Podrobnosti o synonymu cvičení – slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu. Metodický postup: Tento materiál slouží k procvičení a upevnění znalostí o významu slov. Skládá se ze dvou částí.

Prezentace obsahuje zadání a úkoly pro žáky, s nimiž může učitel dále pracovat a rozvíjet je. Druhou částí je pracovní list, který dostanou žáci k vyplnění. Všechna cvičení pracovního listu slouží nejen k opakování základních pojmů lexikologie, ale především k rozvíjení slovní zásoby. Synonyma podléhají licenci. Na internetu či ve slovníku sepokuste vyhledat, které ze synonym se používá v jakých situacích.

Díky stovkám cvičení můžeš procvičovat celou látku českého jazyka probíranou na druhém stupni základní školy. V tomto cvičení čtenář vyhledává slova podle pokynů. Název DUVY_32_Inovace_6.

Název sady: Český jazyk 7. Zdroj: SCHNEIDEROVÁ, Eva.

Cvičení rozvíjí slovní zásobu, porozumění pojmům. Kuna nese nanuk aneb zábavná cvičení z češtiny. Pracovní list pro klienty 6. Po dopsání společně zkontrolujeme.

Instrukce: „Nyní mi zkuste vysvětlit, co to jsou synonyma ? Pokud to klienti nevysvětlí správně, vysvětlíme my – slova stejného významu. Podívejte se na další cvičení.