Střední doba kamenná

Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Například vytvarovaný pazourek a buližník se používaly jako nástroje na řezání a zbraně. Dřevo, kosti, exoskelet a . Jde o přechodné období v dějinách pravěku.

Bylo charakteristické oteplením podnebí, ústupem ledovců, ukončením doby ledové.

Oteplení mělo za následek tání ledovců, zvýšila se hladina moří a oceánů. Zde bychom snad mohli vidět počátek mýtů o . Neučte se to – stačí přečíst. Mezolit – střední doba kamenná. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury.

Klimatické změny a lidské rody. Pravěk – střední doba kamenná.

V obživě nadále převažuje lov a sběr, k obhospodařování půdy a budování obydlí . Dělení doby kamenné ve střední Evropě. A) starší doba kamenná – paleolit –. B) střední doba kamenná – mezolit –. C) Mladší doba kamenná – neolit –. D) Pozdní doba kamenná – eneolit –. MEZOLIT ( – př.n.l.) Z geologické hlediska – holocén Kontinenty a oceány dostávají dnešní podobu. V těchto nejstarších obdobích, zabírajících časově 9 lidské existence, došlo k postupnému vývoji několika forem člověka.

Nejstarší zástupci rodu Homo jsou známi jen z Afriky, odkud také pocházejí prvé kamenné nástroje, datované na milionu let. Evropa byla osídlena nejméně o milion let později, a to pouze ve své. A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ.

Evropě hluboké lesy – lesní zvířata. Střední doba kamenná – mezolit. Toto období je v Evropě často uznáváno spíše tradičně (ale na Předním východě lze s jistotou mluvit o samostatném období), na našem území jde spíše o závěrečnou .

Anotace: Materiál slouží jako doplněk výkladu, upřesnění a názorné ukázky pojmů, vysvětlení pojmů z mezolitu, neolitu a eneolitu, obrázky, mapa, zápis, řešení doplňovačky. Starší a střední doba kamenná. Hospodářským základem této epochy byl lov a sběr rostlinné potravy. Období pravěku dělímepodle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období.

Z hlediska časového zahrnuje pravěká doba kamenná orientačně období od milionů let před naším letopočtem do 4. Ve střední době kamenné končí poslední doba ledová, otepluje se a vznikají lesy. Vznikaly lovecké revíry, člověk se živil lovem, rybolovem, sběrem plodin. Uměl si vytvořit loď z vydlabaného kmene a sítě k lovu ryb.

Doba , o o Fáze, o od.