Stavba slova cvičení

Doplň správně části slova. Tam, kde daná část není, napiš pomlčku. KOŘEN – tvoří základ slova. PŘEDPONOVÁ ČÁST – stojí PŘED kořenem. PŘÍPONOVÁ ČÁST – nalézá se ZA kořenem ? Slovům , která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme .

Stavba slova , Kořen slova, 01. Feb Skladba slova je náročná jazyková disciplína. Málokdo ji zvládá perfektně – ale vy k nim můžete patřit díky našemu testu! Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov.

UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. STAVBA SLOVA kořen – základ slova, společná část všech příbuzných slov (les, lesní, prales.) předpona – připojuje se před kořen slova přípona – připojuje se za kořen slova koncovka – mění se při skloňování (krásný, krásného…) ŽÁKYNĚ – ŽÁK (kořen), YN (přípona), Ě (koncovka). LOVEC – LOV (kořen), EC (přípona). Oct V pedagogické praxi jednoznačně vládl přístup, kdy se místo tvoření slova učila stavba slova , i když tato činnost byla jako tvoření slova prezentována. Vysvětlení – doporučený postup: I.

PŘEDLOŽKA je samostatné slovo a píše se zvlášť. Vyhledej slova s předložkou a klikni na ně. Někdy může být kořen i samostatným. Přepiš slova a urči části slova odplavit podvrh . Díky stovkám cvičení můžeš procvičovat celou látku českého jazyka probíranou na druhém stupni základní školy. Elektronická učebnice – I. Koncovka se většinou nestává . Příbuzná slova jsou odvozena předponami nebo příponami, někdy jsou to slova složená.

Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem. Kořen, předpona, přípona, koncovka, kmen. Předpony nad-, pod-, před-, od-. Ve slově běhat napíšeme ě, protože ě je součástí kořene běh.

Sep Žák znázorní stavbu slova , rozliší kořen, předponu a příponovou část, vytvoří skupiny příbuzných slov, najde slova, která nepatří do skupiny příbuzných slov, určí rozdíl mezi předponou a předložkou. Vyber vždy jednu správnou možnost: 1. Morfémem rozumíme: a) nejmenší části slova, kterými se tvoří pouze jiné tvary téhož slova, b) nejmenší části slova, .