Španělština přivlastňovací zájmena

V tomto testu si procvičíte a zopakujete zájmena přivlastňovací. La familia ______ está de vacaciones en Andalucía. Chicos, ¿es ______ el perro? SVŮJ, které ve španělštině jako takové neexistuje.

V češtině máme zvláštní přivlastňovací zájmeno svůj, použitelné ve všech osobách a číslech. Ve španělštině žádné takové neexistuje, musíme ho tvořit jinak, . ALL LEVELS Vydáno dne 19. Test na zopakování znalostí v oboru přivlastňovacích zájmen přízvučných a nepřízvučných. La nuestra y la jardín vuestra.

Nosotra y vosotra jardín. Nuestro y vuestro jardín. Můžeme mu dát své peníze. Vuestro libro, Vaše kniha. Přivlastňovací – přízvučná. Nesamostatná používá ve. Stačí otevřít a budeš v obraze.

Jak je z tabulky vidět, ve španělštině rozlišujeme tykání a vykání. Vykání (Usted) patří do 3. Pozor si dejte na čárky, které označují přízvuk: tú je osobní zájmeno ty, tu je ale zájmeno přivlastňovací (tvůj, tvoje). Podobně él je osobní zájmeno on, . Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách. Escojan la forma correcta de los pronombres en las frases siquientes. Conoces al doctor Ramírez?

Vyjadřují přináležitost osoby nebo věci k jiné osobě nebo věci a dělíme je do dvou základních skupin podle toho, zda stojí samostatně, nebo jsou uvedeny v souvislosti s konkrétní . Jedno zájmeno přivlastňovací může rozvíjet více podstatných jmen. V tom případě platí pravidla o shodě jako u přídavných jmen, tzn. U zájmena tú je potřeba vždy psát přízvuk, jelikož výraz „tu“ ve španělštině znamená zájmeno přivlastňovací , tedy „tvůj“ či „tvoje“.

Stejné je to se zájmenem él, kdy el bez přízvuku představuje určitý člen rodu mužského. Rozdíly si ukážeme na následujících příkladech: Tvojí sestru přesvědčíš ty. Samostatná přivlastňovací zájmena. Pomocí 50LANGUAGES se můžete naučit přes jazyků, jako afrikánština, arabština, čínština, holandština, angličtina, francouzština, němčina, hindština, italština, japonština, perština, portugalština, ruština, španělština nebo turečtina a to vše pomocí Vašeho rodného jazyka!

Stáhněte si naši aplikaci pro Android Stáhněte si . Učte se jazykovou kombinaci čeština – španělština online ve 1jednoduchých lekcích s možností zdarma stažení souborů MP3. PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA UPROSTŘED VĚTY: Můj, moje = my. PŘIIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA NA KONCI VĚTY (SAMOSTATNÝ TVAR):.