Španělština přivlastňovací zájmena cvičení

Další test na téma přivlastňovacích zájmen Pokračování článku. V tomto testu si procvičíte a zopakujete zájmena přivlastňovací Pokračování článku. Jednoduché cvičení , ve kterém vybíráte správnou možnost a doplňujete tak rozhovor. La familia ______ está de vacaciones en Andalucía.

Chicos, ¿es ______ el perro?

Test na zopakování znalostí v oboru přivlastňovacích zájmen přízvučných a nepřízvučných. Vyberte správný tvar zájmen v následujících větách. Escojan la forma correcta de los pronombres en las frases siquientes.

Conoces al doctor Ramírez? Doplňte správný tvar přivlastňovacího zájmena v následujících větách. Ieri ho incontrato Paolo. Posso prestarmi la macchina?

Nel paese vengono molti turisti stranieri.

Doplňte přivlastňovací zájmena , vyberte správný tvar. Auto wirklich sehr schön. Další důvo proč se podíváme na přivlastňovací zájmena (les adjectifs possessifs), je velmi prozaický: ve francouzštině je potkáme častěji než v češtině,. Pro dnešní článek je toho nového asi až moc, proto si zkuste toto cvičení a my vám další nálož zájmen přineseme v dalším článku, pokud je tu ale . Vyjadřují přináležitost. Cvičení , kde si můžete probranou látku zopakovat vás čekají v rámci výuky OnlineJazyků.

Utvořte věty podle příkladu a přeložte je. Vytvořte slovní spojení podle příkladu. On-line kurz Španělština pro začátečníky A1.

Gramatika: sloveso být (ser, estar) , výslovnost, přízvuk, množné číslo, zájmena v 1. Modul procvičování španělských slovíček umožňuje uživatelům opakovat a aktivně procvičovat získanou slovní zásobu. Кеш Схожі Перекласти цю сторінку квіт. Tolik pádů jako v češtině v němčině nenajdete.

A abych nezapomněl , přivlastňovací zájmena se shodují s rodem, takže se jim ještě budou přidávat koncovky. Prozatím bude stačit, když se naučíte přivlastňovat se základními tvary. Кеш Перекласти цю сторінку Typ kurzu: V tomo kurzu španělštiny se zaměříme na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích.

Přivlastňovací – přízvučná. Důraz budeme klást na nácvik správné výslovnosti španělských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení. Osvojíte si základní informace o španělštině a Španělsku.

Aje kurz určený pro ty, co již mají nějaké zkušenosti se španělštinou. Učte se španělštinu s námi. Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Příslovce vztažná Následující cvičení jsou komplexní a objevují se v nich nejen vztažná zájmena. Přeložte do španělštiny.

Cuando se queja, por algo será. La forma como me mira me asusta.