Španělština přítomný čas

Prézens indikativu, neboli přítomný čas oznamovacího způsobu, je nejpoužívanějším časem téměř v každém jazyce. Dokazuje to i španělština. Slovesa se dělí do tří tří které se vyvinuly z latinského jazyka.

Každá třída má specifické koncovky. Jak se přítomný čas tvoří a jak funguje je vysvětleno v tomto článku. Ve španělštině existují tři slovesné třídy. Rozlišujeme je podle zakončení v infinitivu, a to: -AR (1.třída), -ER (2.třída) a -IR (3.třída).

V tomto článku se podíváme, jak se vytváří a časuje první třída v přítomném čase. Nejprve musíme získat kmen slovesa a to tak, že odtrhneme infinitivní . Základní časování pravidelných sloves už na estudiante. Teď se podíváme na ty nepravidelná. AR Většina pravidelných sloves má koncovku -AR. Pro časování slovesa je potřeba oddělit koncovku a přidat příponu pro příslušný tvar.

Další informace… Všechny naše destinace. Pokročilé slovesné časyPrůběhový čas PerfektumRozkazovací způsob. Průběhové časy jsou složené časy, které vyjadřují právě probíhající činnost. Gerundium ve španělštině se tvoří vždy pravidelně. Jedná se o časované pomocné sloveso . Všichni jsme se na základní škole setkali s výukou slovesných tříd – čeština jich má pět.

Přítomný průběhový čas je složený čas , který popisuje právě probíhající přítomnost. U sloves zakončených v infinitivu na –ar se tvoří gerundium od . Pokud bychom přízvuk zapomněli napsat, vzniklo by slovo „hablo“, které je nejen jiné osoby, ale i jiného času (1. osoba čísla jednotného, čas přítomný , tedy „mluvím“ ) . Nepravidelná slovesa I ( přítomný čas ). Doplňte správný tvar nepravidelných sloves do následujících vět. Completen las frases siquientes con las formas correctas de los verbos irregulares.

Naučte se používat anglický přítomný čas průběhový (Present Continuous). Není to tak těžké, když víte, jak na to. Imperfektum, comía, comías, comía, comíamos, comíais, comían. Budoucí čas, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán.

Minulý čas, comi, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Přes různé polemiky, které s různou silou trvají dodnes, uvádí Slovník španělského jazyka Královské akademie výrazy kastilština a španělština jakožto synonyma. Je-li v řídící větě čas přítomný, budoucí nebo rozkazovací způsob, časy ve vedlejší větě jsou stejné jako v češtině: HLAVNÍ VĚTA VEDLEJŠÍVĚTA přítomný čas budoucí čas rozkazovací způsob čeština španělština NÁSLEDNOST budoucí čas budoucí čas . Přítomný čas ve španělštině: presente, hablo – indikativ prézentu. Tvary paradigmatu hablo vyjadřují jak aktuální tak neaktuální děje. Infobox –V Latinské Americese používá v druhéosoběmnožného číslaustedes místovosotros.

V některých zemích Latinské Ameriky je tú nahrazovánovos. Slovesoser (být) Serjenepravidelnésloveso. Záporný a kladný rozkaz ve španělštině.

AS POTŘEBNÝ KE STUDIU: Opora slouží pouze jako pomůcka ke studiu, pro kvalitní zvldánutí látky, je třeba studium doplnit o knihy, které jsou uvedeny v povinné a doporučené literatuře. Celková doba studia 25 . Dual Domínguez: Actividades comunicativas. Uso interactivo del vocabulario.

Gramática – Curso práctico 2-3. Moderní gramatika španělštiny.