Španělština předložky

Aug Základní předložky : DE, A, EN, CON. Předložek je ve španělštině opravdu mnoho. Ale myslím, že následující čtyři jsou asi nejčastěji používané a někdy se plete jejich užívání. ALL LEVELS Vydáno dne 19. Několik krátkých vět, do kterých doplníte správnou předložku.

Na výběr je EN, A, DE, CON.

Test je velmi jednoduchý. Sep Bez předložek se neobejde žádný jazyk a jinak tomu není ani u španělštiny. V tomto článku si vymezíme ty nejčastější a nezákladnější předložky , a aby toho nebylo málo, přidáme také nějaká cvičení, abychom si byli jisti, že jsme tématu dobře porozuměli.

Pojďme se tedy podívat, kdy se používají. DE – z ( vyjádření původu) nebo český 2. Juanova knížka el libro de Juan. Jedním z těch náročnějších úkolů, které před každým studentem španělštiny leží, je zvládnout použití předložek POR a PARA.

Doplňte do vět vhodnou předložku. Po vyhodnocení testu se zobrazí váš výsledek a doplnění se správné odpovědi u odpovědí chybných – správná odpověď je na prvním místě, nesprávně vyplněná následuje uvozená hvězdičkami.

Odpovědi, které nevyplníte se vám nebudou počítat do celkového výsledku. Sep S volbou mezi časovými předložkami desde, hace a desde hace bývá řada lidí na štíru. Está esperando desde las siete.

Soupis předložek místa vychází mj. Jiné jazyky)(nezveřejněné). Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Oct Podstatná a přídavná jména se ve španělštině neskloňují.

Modul Španělská gramatika obsahuje kolekci odkazů na stránky obsahující přehledy gramatiky, časování sloves, nepravidelná slovesa, popisy gramatických jevů, zájmena, přídavná jména, spojky, předložky a další užitečné informace důležité pro naučení gramatiky. Bohužel se nám nepodařilo najít produkt španělština předložky. Tato publikace obsahuje gramatické tabulky zpracované s důrazem na přehlednost a rychlý vyhledávací systém. Je zde uvedeno to nejdůležitější z gramatiky – gramatické časy, slovesa, zájmena, předložky. Obchod se zlatým Ověřeno zákazníky.

Podstatná jména ve španělštině jsou pouze rodu mužského (masculino) a ženského (femenino). Užívá se hlavně po předložkách. Internetový časopis o jazykovém vzdělávání, studiu a práci v zahraničí. Stránky v kategorii „ Španělské předložky “. Zobrazuje se stránek z celkového počtu stránek v této kategorii.

Online testy – Španělština.

Vyberte správnou předložku. Vivimos: a) a Praga, b) en Praga, c) in Praga: Hablamos: a) en Juan, b) por Juan, c) de Juan: Vengo: a) a las siete, b) de las siete, c) en las siete: Ve: a) con nosotros, b) en nosotros, c) durante nosotros: Estamos: a) a casa, b) en casa, c) de casa: Vamos: a) a casa, b) en casa, . Ve španělštině neexistuje skloňování podstatných jmen jako v češtině, pády se proto vyjadřují pomocí různých předložek. Nesmíme je proto ve větách zapomínat.

Nominativ (1. pád) – je vždy bez předložky. Genitiv (2. pád) – obvykle se vyjadřuje pomocí předložky DE.