Španělština čísla test

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Modul procvičování španělských slovíček umožňuje uživatelům opakovat a aktivně procvičovat získanou slovní zásobu. Online testy – Španělština. Otestujte si Vaší znalost španělštiny zdarma a online!

Vstupní a rozřazovací testy z španělštiny. Je důležité znát nejen jejich jednotné číslo ale i množné, abychom byli schopní se dobře a srozumitelně domluvit i na základní komunikativní úrovni. Vyberte správný tvar množného čísla v následujících větách. Escojan la forma correcta del número plural en las frases siquientes.

Jazykový test číslo 1: Španělština základ. Vítejte na stránce online jazykových testů španělštiny. Následující test je zaměřen na ověření základních znalostí bla bla bla bla bla bla.

Přečtěte si prosím nejdříve pozorně otázku nebo větu k doplnění a následně vyberte jednu ze správných odpovědí. Ověř si své jazykové dovednosti španělštiny během několika minut a vyber si kurz který potřebuješ. Naučte se s námi nebo procvičujte barvy ve španělštině.

Pokud chceme napsat číslo větší než 10 mění se tvar této číslice na ciento a opět se neužívá spojka y (píšeme však mezeru):. Didaktický test obsahuje úloh. DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. Pokyny k uzavřeným úlohám.

Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v. Test stisícem fotografií test telefonních čísel 32–tisíc fotografií, test 18 . V kavárně,slovesa decir,traer. Díky kurzu španělštiny pro zdravotníky zvládnete běžnou konverzaci a budete se schopni domluvit s případným pacientem v jeho rodném jazyce. Po shlédnutí videa, nastudování gramatiky a slovní zásoby si můžete vyzkoušet test. Množného čísla – Plural. On-line kurz Španělština pro začátečníky A1.

Gramatika: sloveso být (ser, estar), výslovnost, přízvuk, množné číslo , zájmena v 1. Bakalářské studium oboru Španělský jazyk a literatura otevírá cestu k získání základních vědomostí, znalostí a kompetencí v oblasti španělské lingvistiky, dějin, literatury a kultury Španělska a hispanofonních zemí. Předpokládaná vstupní jazyková úroveň dle Evropského referenčního rámce je B výstupní . Vyplňte prosím test bez pomoci jiné osoby nebo slovníku. Test se nevyhodnocuje automaticky ani není ke zkoušení.

Test se vyhodnocuje po absolvování krátkého ústního pohovoru a slouží k tomu, abyste byli zařazeni do nejvhodnějšího kurzu, který bude odpovídat Vašim znalostem. Po odeslání testu vyčkejte prosím na . V odpovědích použijte nejvýše slova. První úloha slouží jako vzor (0). Cómo se llama la compañía de alquiler de coches?

Minulý čas jednoduchý (ve španělštině préterito indefinido) je jedním ze čtyř časů , které se ve španělštině používají k vyjádření minulosti. Pokud bychom přízvuk zapomněli napsat, vzniklo by slovo „hablo“, které je nejen jiné osoby, ale i jiného času (1. osoba čísla jednotného, čas přítomný, tedy „mluvím“ ) .