Španělština časování sloves test

Další test zaměřující se na kontrast mezi minulým časem jednoduchým – indefinido – a předpřítomným časem – perfecto. Kontrolní test , ve kterém si ověříte, zda jste pochopili rozdílnost používání času minulého prostého – indefinodo – a času předpřítomného – perfecto. Krátký test na zopakování zvratných sloves. Español, to je vše o španělských slovesech, která musíte časovat, když se učíte španělštinu.

Jun Nepravidelná slovesa I (přítomný čas). Doplňte správný tvar nepravidelných sloves do následujících vět.

Completen las frases siquientes con las formas correctas de los verbos irregulares. Test použití sloves SER a ESTAR IV. Doplňte do vět sloveso SER nebo ESTAR ve správném tvaru. Po vyhodnocení testu se zobrazí váš výsledek a oprava případných chybných odpovědí – správná odpověď je na prvním místě, nesprávná . Oct Španělština je toho důkazem. Proto je velmi podstatné časování sloves dobře ovládat.

Přítomný čas se pak tvoří odtržením těchto infinitivních koncovek a následným připojením příslušných koncovek ke kmeni slovesa. Obsahuje i časování nepravidelných sloves španělsky.

English Quizzes you can test your knowledge about the Spanish verb conjugation. You can chose between different categories and improve your Spanish verb conjugation skills by. Systém umožňuje vybrat pro každé cvičení sloves z dost širokého seznamu. Je také možné zosobnit profil a dostat celé tabulky časování pro jakékoliv sloveso.

Doporučujeme také kouknout na link do LoMás TV, který nabízí placenou výuku španělštiny on-line prostřednictvím videí s titulky a jiných nástrojů. Apr V tomto článku se dozvíme základní pravidla při časování francouzských sloves. Po jeho přečtení budeme schopni časovat francouzská slovesa první třídy, jež se dají časovat pravidelně.

E-learning španělštiny na internetu, obecné informace o španělštině či tipy na ně. Kromě toho na portálu naleznete i odkazy na procvičování gramatiky, slovní zásoby nebo test vstupních znalostí. Jazyk portálu: španělština.

Můžete si zde vyzkoušet své znalosti jazyka, konkrétně časování sloves. Je zde dodán i praktický . Oct Na příkladu slovesa hablar (mluvit) si ukážeme časování sloves první třídy. Moje přítelkyně je nemocná. La ventana está abierta.

May Pro vyjádření minulosti používá španělština celkem různé časy. El pretérito indefinido zastupuje minulost, jak ji chápeme v základní podobě. Popisuje tedy něco, co je časově omezené a co se stalo v minulosti.

Přehledné tabulky časování španělských pravidelných sloves a pomocného slovesa haber. Pomůcka obsahuje rovněž. Rychlokurz pro začátečníky – Španělština (efektivně za čtyři týdny). Intenzivní a rychlý kurz pro skutečné či „věčné“ . Okamžité dodávky učebnic v Praze i po celém území ČR (dobírkou).

Učebnice pro základní i střední školy. Přímý prodej učebnic – Ostrovní 3Praha 1. Modul procvičování španělských slovíček umožňuje uživatelům opakovat a aktivně procvičovat získanou slovní zásobu. Missing: časování Časování sloves já jsem, dělám, jdu – test z rómštiny – rómský slovník jazyk. Naučit se časování pravidelných sloves !