Španělská čísla

Naučte se španělské číslovky, zlomky, procenta a ještě mnohem více! Pokud chceme napsat číslo větší než 10 mění se tvar této číslice na ciento a opět se neužívá spojka y (píšeme však mezeru):. Asi nejrozmanitější tvoření číslovek najdeme právě v rozmezí od do 99: Číslovky – 10. Jednotka UNO se krátí před přídavným nebo podstatným jménem mužského rodu na UN . Od Španělka musí být na voze větší startovní čísla a jména jezdců.

Důležitá telefonní čísla ve Španělsku.

Tísňové volání (lze kontaktovat policii, zdravotníky a hasiče) – 112. Občanská garda (Guardia Civil) – 062. Národní policie (Policía Nacional) – 091.

Záchranná služba (Samur) – 09 061. Aplikace Španělská čísla bude váš nejtrpělivější učitel. Vždycky vám nabídne další číslo k překladu. Atině na základní, 9adové ap.

Jsou neohebné, pouze uno a násobky sta 200- 9se shodují v rodě s označovaným podstatným jménem. Mno^né číslo ve slo^ ených .

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní . Desetinná čísla se ve španělštině čtou jako sesenta y nueve coma noventa y dos (692).

MO^eme vykat jedné osobě (3. osoba jednotného čísla ) i více osobám (3. osoba mno^ného čísla ). Tísňové telefonní číslo 11 kterým lze kontaktovat současně policii, zdravotníky, hasiče a další pohotovostní služby. Je funkční hodin denně po celý rok. Můžete mi dát své telefonní číslo ? Potřebuji (to) o číslo větší. Firma se propadla do červených čísel.

Máš nějaká starší čísla ? Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla Před odjezdem by měl cestovatel požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Při zahájení výdělečné činnosti ve Španělsku je nutné provést registraci do systému sociálního pojištění a zvolit si režim pojištění dle typu vykonávané profese. Tato registrace je platná pro celý profesní život a přidělené registrační číslo se používá pro všechny administrativní úkony v rámci systému sociálního zabezpečení. ES – Španělsko cs – čeština.

DAŇOVÁ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ). Základní údaje o zemi: Španělsko (ES).