Slovník výtvarných pojmů

Slovník odborných výrazů a výtvarných pojmů. Umění, které nezobrazuje konkrétní podobu viditelné skutečnosti, ale dojmy a pocity. Výkladový slovník pojmů slouží k seznámení se základními pojmy výtvarného umění. Předností akrylových barev je rychlé zasychání.

V tekutém stavu jsou barvy ředitelné vodou a po zaschnutí jsou voděodolné. Graffiti je druh umění spočívající ve vytvoření výtvarného díla pomocí sprejových barev, zpravidla na veřejně přístupné ploše (zdi, dopravním prostředku apod.). Samotný termín, vzdáleně spřízněný s pojmem Sgrafito, vychází z pův.

Výtvarná výchova – slovník pojmů. Příruční slovník základních pojmů z architektury, malířství, sochařství a jejich motivů v křesťanském kontextu. Art History dějiny umění.

Pojmy , z nichž některé v průběhu času měnily svůj původní význam, jsou zpracovány vlastním tvůrčím přístupem, ale i na základě komparace s dílčími monografiemi. Stručný výkladový slovník termínů označujících v umění náboženskému kultu zasvěcená stavební, sochařská a malířská díla i díla užitého umění. Termíny se vztahují i na složky uměleckých děl, témata, motivy, význam, obsah, kompozice apod.

Abecedně perfektně seřazená hesla, která se týkají nejen výtvarného umění, stylů, pojmy všech technik výtvarného umění, latinské názvy vysvětlující všechna témata obsažena ve slovníku , naleznete zde architektonické prvky a architektonické slohy, pojmy se stavební tématikou spojené s architekturou, pojmy technik . Tradiční český e-shop s výtvarnými potřebami – vše pro umělce, školy, studenty i kreativní jedince. Některé pojmy , s nimiž se v našem textu setkáváme často (a pracuje se s nimi v daném oboru běžně), se v tomto slovníku vůbec nevyskytují. Zboží v online obchodu Paulinky.

Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. Tyto knihy jsou pojmem pro všechny výtvarné kritiky, umělce, antikváře, sběratele a milovníky umění. Bibliografický slovník žijících kulturních pracovníků. Nepostradatelný pomocník pro historiky umění a všechny, kdo se . U některých pojmů a výrazů budou taky uvedena některá významná umělecká díla, zejména v naší zemi.

Jistě, každý výběr je do jisté míry subjektivní a nejsou zde samozřejmě uvedeny všechny termíny a výrazy užívané ve výtvarném umění. To by musel být vyhotoven slovník s několika tisíci hesel. Tento malý slovníček je. Autorem tohoto pojmu je Jan Slavík. Artefiletiku definuje jako zvláštní pojetí výtvarné nebo v širším smyslu expresivní výchovy, která se dotýká hranic s arteterapií (viz arteterapie) a obrací se především k autentickému zážitkovému poznávání člověka a jeho kultury, . Recenze: Buďte první, kdo ji napíše.

Rychlá a spolehlivá informace o základních pojmech a termínech ze všech oborů výtvarného umění. Malý slovník výtvarného umění . Hesla jsou řazena podle substantiva, délka a obsažnost výkladu jednotlivých pojmů značně kolísá, v některých případech se jedná spíše o obšírné pojednání k dané. V těchto dvou oborech výtvarné činnosti může z tohoto slovníku i naprostý laik získat velmi dobrou představu o nejdůležitějších technikách a jejich vývoji, . Encyklopedický slovník pojmů výtvarného umění pokrývající celou historii lidstva, od pravěku až po současnost. V pojmu je vjem redukován na podstatné, např. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž.

Produkt vám dodá: Dobré knihy. Dalších nabídek od Kč.