Skladba slova

Feb Skladba slova je náročná jazyková disciplína. Málokdo ji zvládá perfektně – ale vy k nim můžete patřit díky našemu testu! Doplň správně části slova. Tam, kde daná část není, napiš pomlčku. KOŘEN – tvoří základ slova.

PŘEDPONOVÁ ČÁST – stojí PŘED kořenem.

PŘÍPONOVÁ ČÁST – nalézá se ZA kořenem ? Slovům , která mají společný kořen a jsou si blízká i významem, říkáme . Originálně zpracované procvičování větných členů, stavby vět a tvorby slov. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 4. PŘRDPONA – je ta část slova , která je připojena před kořen. KONCOVKA – je ta část slova , která se v jeho různých.

Jak správně označit stavbu slova v testu naplavenina. Kořen označíme písmenem “k”.

Předpona – před kořenem, obměňuje význam. Slova se stejným kořenem a souvisejícím významem. Oct Chtěla bych Vás požádat o radu týkající se stavby slov.

Stavba slova , Předložky s, se, z, ze, 01. Děti mají v učebnicích napsáno, že příponu od koncovky poznají podle toho, že přípona se při ohýbání slov nemění, kdežto koncovka ano. Jak je to ale se zakončením přídavných jmen měkkých (např. ve slově jarn-í)? Je koncové -í příponou, nebo . Oct Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele.

Slouží k ověření vědomostí žáků při probíraní učiva o stavbě slova – slova příbuzná. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno vždy v jejich záhlaví. Druh učebního materiálu. Poté klikni na Zkontroluj.

Jun Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Příklady podle kategorie. Kolik slabik je ve slově? Klíčová slova : stavba slova , slova příbuzná, kořen slova , část předponová a přípo.

Hledání slov příbuzných.

Dělení slov podle kořenu. Tvoření slov s kořenem slova. Co mají společná tato slova ? Koncovka se většinou nestává . Registrační číslo projektu, CZ. Název školy, Střední škola živnostenská Sokolov,. Odvozování a stavba slova.

Proveď rozbor stavby slova – vyznač kořen, předponu, příponu (příponovou část), do kroužku dej koncovku: vyskočil podvodník rozměrný. Zapiš do tabulky slova podle rozdělení na předponu, kořen, příponu a koncovku: . Digitální učební materiál je určen pro žáky technických oborů. Výuka tématu Slovní zásoba a tvoření slov se stává názornější a přehlednější. Využití všech možností multimediálních prostředků .