Seznam alternativních škol

Stejně jako ostatní školy, i alternativy mají povinnost plnit závazný rámcový vzdělávací . Seznam nemusí být úplný. Zdeňka Bultasová dne 08. Myslíte že mi takový seznam mohou poskytnout na školském úřadě?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude ve Zlíně otevřen i 2. Nabídku klasického vzdělávání rozšiřují v ČR také alternativní školy. Některé fungují zcela samostatně, jinde zavádějí nové přístupy postupně i na běžných školách. Předávání učiva se obvykle děje formou projektu, diskuse či řešením úkolů.

Alternativní školy se liší zejména v přístupu učitele k žákovi. Novinky z oboru inovativního vzdělávání a tipy na zajímavé akce. Katalog alternativních a inovativních škol. Popis moderních vzdělávacích proudů.

Jedná se o předškolní zařízení (mateřské školy), základní i střední školy, které nabízejí přizpůsobivější program pro vzdělávání než tradiční školy. Mají speciálně upravené osnovy, které kladou důraz na v tradičních školách často . Pokud byste měl jakékoli další problémy, ozvěte se, prosím. V následujícím seznamu naleznete odkazy na vyhledávače mateřských škol využívající principy Montessori pedagogiky. U klasických reformních škol jsou uvedeny údaje o hlavních osobnostech, které jsou s daným typem škol spjaté.

Cílem zkoumání je zmapování současného stavu mateřských a základních alternativních škol v Olomouckém kraji. U každé z těchto skupin uvádím základní představitele, jejich stručné charakteristiky a metody výuky. Hlavní část práce je věnována podrobnějšímu přehledu alternativních škol v České republice se zaměřením na Olomoucký kraj. Práce je doplněna přílohou, v níž naleznete konkrétní seznam všech.

Jste nespokojena s nabídkou standardních státních škol a pro své dítě si představujete něco kreativnějšího, jiného, zkrátka alternativního? Přinášíme vám přehled škol, ze kterých u nás můžete vybírat. Elektronická a tištěná verze bakalářské práce jsou totožné.

Pro potřeby rodičů neexistuje žádný veřejně dostupný seznam škol se zaměřením na alternativní výuku. O to hůře dostupné jsou informace popisující praktickou stránku této výuky na jednotlivých základních školách. Jestliže se již někdo dostane k informaci, která škola je . Jsme jedna z mála zemí bývalého východního bloku, která v počtu alternativních škol vzhledem k počtu obyvatel za pouhých let dohnala Belgii, Francii, a dokonce i. Celkové výsledky výzkumu. Teoretické a praktické přínosy práce, návrh dalšího zkoumání. Doporučení činností, podporujících informovanost veřejnosti o existenci alternativních škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.