Schock tronsole typ f

Slouží k přerušení akustických mostů mezi prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou s betonovým ozubem. Podesta může být provedena jako monolit, poloprefabrikát dobetonovaný na stavbě nebo plně prefabrikovaný prvek. Ochrana proti hluku ze schodišťových prostor proto již dávno není v bytových domech zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností, jež je předepsána také příslušnými normami. Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou. Takto zmizí rušivé obtěžování hlukem.

Rameno točitého schodiště. Nyní s liniovým elastomerem schodišťové rameno prefabrikát, monolitický beton. Kročejová neprůzvučnost1) míra změny kročejové neprůzvučnosti. Protipožární ochrana2) třída protipožární odolnosti F při odpovídajícím. Gotowy do wbudowania element.

Proste i szybkie wbudowanie. Uniwersalne zastosowanie dzi´ki ∏atwoŹci skracania na d∏ugoŹci. Izolacja obwodowa w obr´bie szczelin. Wysoka zdolnoŹē t∏umienia odg∏osu kroków.

XL: Elementanordnung im Grundriss bei einer Fugenbreite von maximal 1mm. Variabler Einsatz durch einfache Ablängbarkeit. Einfacher und schneller Einbau. Treppenlauf: Fertigteil. A jó zajvédelem ma egy épület legfontosabb minőségi jellemzőihez tartozik.

A többlakásos házak lépcsőházaiban már nem luxus, hanem szükséglet a zajvédelem. Tronsole voorkomt hiermee hinderlijk geluid in gebouwen. Schöck facing elements (ASE). Grundmaterial ist PE- Schaumstoff, der die Verschmutzung der Fuge während der Bauphase wirksam verhindert. Isolamento acustico tra la rampa a chiocciola e il pianerottolo, mediante il tipo F , e la parete, mediante il tipo Q. Il giungo viene realizzato con il tipo L. La linea continua blu si estende lungo la rampa da isolare e garantisce un isolamento anticalpestio di massima qualità.

Darbe kaynaklı sesin sahanlıktan merdivenlere ve duvarlara aktarılarak yayılmasını engeller. Prefabrik merdivenler ile sahanlığın birbirinden ayrılmasını sağlayarak, darbe kaynaklı ses dalgası iletimini durdurur. Lineer bir elastomer katmanına sahiptir. Klasa izolacji akustycznej budynku to istotne kryterium jakościowe dla kupującego i użytkownika . Kunststoff-Aussparungsform mit Aufsteck-Rahmen für den Fugenplattenanschluss. SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie spocznika betonowanego na budowie od Êciany.

Učinek izolacije udarnega zvoka: togi priključek. T – prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem. Einbaufilme verschaffen dem Kunden einen Eindruck über die Produkte in der Einbausituation.

Es wird anschaulich dargestellt, wie der Kunde am besten die Produkte einbauen kann und worauf er achten muss. Der gesamte Dreh wurde .