Rozdělení ventilátorů

U axiálních ventilátorů proudí vzduch ve směru osy otáčení oběžného kola a používají se tam, kde je požadován velký průtok vzduchu bez vysokých nároků na dopravní tlak. Lze je rozdělit na rovnotlaké (vzdušnina získává pouze vyšší rychlost) a přetlakové (statický tlak za oběžným kolem je vyšší než před kolem). Jedná se o rotační lopatkový stroj s širokým rozsahem použití. ROZDĚLENÍ VENTILÁTORŮ : PODLE SMĚRU PRŮTOKU VZDUCHU.

Jedním ze základních prvků prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor. Základní informace o typech, rozdělení a charakteristikách jsou uvedeny v I. Prvky větracích a klimatizačních zařízení. Obsahuje rozdělení ventilátorů , popis základních typů a seznamuje s ventilátorovými charakteristikami. Překonává převážně odpory vzduchu a odpory ve výtlačném potrubí. Při vzniku a udržení proudu plynu jsou změny teploty plynu, ke kterým dochází jeho stlačováním zanedbatelné.

Ventilátory slouží nejvíce k výměně vzduchu v . Směr průtoku vzduchu je základním hlediskem pro rozdělení ventilátorů. Jak je možno vidět z obrázku 1-1a u axiálních ventilátorů je směr průtoku vzdušiny na vstupu . Pa s kompresním poměrem menším než 1- hlavní částí ventilátoru je. Nabízíme ventilátory k použití v jednoduchých aplikacích jako například větrání na toaletách či v koupelnách až po komplexní větrání rodinných domů, průmyslových hal, agresivních prostředí v chemickém průmyslu, laboratoří atd. Základní rozdělení ventilátorů dle konstrukce oběžného kola je na axiální a radiální.

Vyberte místo, Česká Republika. Zákazník: Praha West Investment k. Zobrazit všechny reference. Charakteristiky, princip a využití toho typu ventilátoru si rozebereme v dalších kapitolách. Cílem této práce bude ověření . Rozdělení ventilátorů , Eulerova rovnice pro ventilátory.

Optimální parametry ventilátorů, ztráty a účinnosti. Radiální ventilátory, aerodynamika radiálních ventilátorů, tlaková charakteristika. Difuzory axiálních ventilátorů. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní. Katedra Konstruování strojů.

Důležité zákony, vztahy a pojmy. Trysková, oscilační, vysokofrekvenční ventilace. Obsahuje kompletní příslušenství s možností rozšíření.

Prostředky pro zvlhčování a ohřívání. Podle druhu zdroje energie. VE – axiální ventilátory pro zabudování do zdi (se čtvercovou přírubou).

Axiální ventilátory pro zabudování do vzduchotechnického potrubí (s kruhovými přírubami). Specifické určení – axiální ventilátory pro cílené .