Rovnoramenný lichoběžník obsah

Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu lichoběžníku. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Neznámé rameno BC má délku cm. Narýsuj si libovolný lichoběžník ABC popiš si jeho strany a . Rovnoramenný – je taký, ktorý má jednu dvojicu rôznobežných, ale rovnako dlhých ramien (viď. obrázok).

Zdroj: Petra Podmanická. Zadání: Sestavte program, který vypočte ze zadané délky základen a,c a ramene b obsah rovnoramenného lichoběžníku. Obsah rovnoramenného lichoběžníku. Pomocí Pytharorovy věty vypočítat výšku lichoběžníku z ramene b . Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná, tyto strany jsou různě dlouhé a nazývají se základny, různoběžné strany se nazývají ramena. Tři druhy lichoběžníků : obecný: všechny strany jsou různě dlouhé.

Teraz si musíme vypočítať obsah tohto lichobežníka. V podstate len dosadíme do vzorca a . Rovnoramenný lichoběžník je osově souměrný podle jediné přímky, spojnice středů základen, takže úhly při základnách jsou shodné. Proto je rovnoramenný lichoběžník tětivovým čtyřúhelníkem. Lichobežník je rovnobežník, ktorý má práve jednu dvojicu rovnobežných strán. Lichoběžník je definovaný pomocí rovnoběžnosti, takže je to afinní pojem.

Rovnobežné strany sa nazývajú základne, rôznobežné strany potom ramená. Uhlopriečky sa navzájom nepolia ani na seba nie sú kolmé. Výška je kolmá vzdialenosť medzi základňami.

Rychlý a jednoduchý on-line výpočet obsahu ,obvodu, stran, úhlů, výšky, úhlopříček a střední příčky lichoběžníku v různých jednotkách. Výpočet umožňuje dopočítat libovolné neznámé, podle zadání. Například dopočitej strany lichoběžíku pokud jsou . Silniční násep nasyp_cesta Silniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o. Prozatím jsme vše opakovali na lichoběžníku , kterému se říká obecný lichoběžník.

Vypočítejte obsah lichoběžníku. Podobnost však může být ještě větší. Jakému trojúhelníku říkáme rovnoramenný ? Takovému, který má dvě strany stejně dlouhé, který . Potřebuji odvodit vzorec pro výpočet obsahu rovnoramenného lichoběžníku.

Nyní mám ale vyplodit vzorec pro výpočet lichoběžníku , který má nově delší základnu c´. Tato nová základna je nyní blíž k té druhé . Délky základen rovnoramenného lichoběžníku jsou v poměru. Rozdělení lichoběžníků : rovnoramenný pravoúhlý obecný. Kružnice opsaná a vepsaná rovnoramennému lichoběžníku.

Středem opsané kružnice. Zvláštním případem lichoběžníku je lichoběžník rovnoramenný. Ten má stejně dlouhá ramena a je osově souměrný, díky čemuž je i tětivový. V případě, kdy je jedno rameno lichoběžníku kolmé na obě základny, se nazývá tento čtyřúhelník pravoúhlý lichoběžník.

Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Objevila se tady však už i zmínka o podobnosti s rovnoramenným trojúhelníkem, co se označení stran týká.