Rovinné zrcadlo prezentace

Odraz světla na rovinném zrcadle. Předmět: Fyzika Třída: VII. Tématický okruh: Světelné jevy. Použití ICT:interaktivní tabule, interaktivita. ROVINNÁ A KULOVÁ ZRCADLA.

Kdysi sloužila našim předkům k pozorování jejich tváře pouze klidná vodní hladina. Později vyleštěné stříbrné plechy. Dnes jsou zrcadla běžnou . VY_32_INOVACE_FYZ_3U_CA_15_15. Vysvětlení způsobu vzniku obrazu na rovinném zrcadle a jeho vlastností. Druh učebního materiálu.

Použít promítnutí pomocí dataprojektoru, min. Vyleštěné kovové plochy obvykle chráněné skleněnou vrstvou se nazývají rovinná zrcadla. Schematická značka zrcadla. Zrcadlící (odrazová) plocha. Zákon odrazu: Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu.

Odražený paprsek leží v rovině . Registrační číslo projektu: CZ. Zobrazení rovinným zrcadlem. Vidíme se v zrcadle takoví, jací ve skutečnosti jsme?

Učitel vede řízený rozhovor se žáky. Vyhodnocení výsledků experimentů. Vyplněné pracovní listy. Prezentace slouží k naučení nového učiva. Poznám význam pojmů rovinné zrcadlo , kolmice dopadu, rovina dopadu, úhel dopadu, úhel odrazu.

Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300. Elektronická učebnice – II. Rovnoběžné paprsky dopadají na nerovnou plochu. Plochy, které dobře odrážejí světlo. Pokud jste navštívili v Praze na Petříně zrcadlové bludiště, po průchodu bludištěm s množstvím rovinných zrcadel se . Rovinné zrcadlo – vyleštěná kovová deska . V praxi se kromě rovinných zrcadel používají zakřivená zrcadla, která na rozdíl od rovinných zrcadel mohou měnit velikost obrazu.

Nejjednoduššími zakřivenými zrcadly jsou kulová zrcadla, kdy je odrazná vrstva nanesena na části povrchu koule. ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace je určena pro oktávu gymnázií (4. ročník). Prezentace se věnuje využití zrcadel ( rovinných , kulových i parabolických) v praxi. Lze ji využít především jako osnovu výkladu tohoto tématu.

Na jednotlivých stránkách jsou vypsány nejběžnější použití zrcadel , proto může prezentace sloužit i jako . Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku?

Podívejte se na tuto prezentaci a pak odpovězte na otázky. Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních, osvětlovacích tělesech či v měřicích přístrojích.