Revitalizace krajiny

Pojmy revitalizace a rekultivace krajiny spolu úzce souvisí. Revitalizace vodních toků a rybníků – odbahnění, . Pojem pochází z latiny, kde slovo re znamená znovu nebo. Jde o proces, při kterém člověk pomáhá přírodě ( krajině) obnovit život.

Typ studia: Navazující magisterské.

Forma studia: Prezenční, Kombinované. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí. METODIKA REVITALIZACE KRAJINY. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Landscape revitalization in the Most. Směrnice meziresortní komise stanovuje postupy a procesní zásady programu řešení . Abstract: Pod pojmem Mostecko si většina obyvatel České republiky, ale i mnozí cizinci vybavili slovní spojení, měsíční krajina.

Jestli-že navštívili Mostecko, tak je určitě zaujaly hluboké lomy a výsypky,. Rybník Návrat k tradičním hodnotám a ke staletími osvědčenému způsobu života souvisí úzce s revitalizací krajiny. Modrá měla to štěstí, že její poloha na úpatí pohoří Chřibů neumožnila v posledních letech devastaci takového stupně, jak ji bohužel můžeme často vidět v okolní krajině.

Pro vlastníky zemědělských pozemků je určena služba, provádění prací v rámci revitalizace krajiny. Na Vaše přání zpracujeme revitalizační projekt daného území. Garant a vyučující předmětu: Ing. Název česky: Rekultivace a revitalizace krajiny. ECTS kredit = hodin . Elektronické umístění: . Zpracovatelé dokumentace 3. Rekonstrukce zeleně v obcích Řepín a Živonín 5. Začlenění sídelních útvarů do krajiny 5. Současný stav Obcí Řepín a Živonín 6. Inventarizace dřevin – popis sledovaných hodnot 6. Detailní řešení vybraných ploch 9. Obec Řepín získala na tento projekt dotaci z ERDF (fondy EU) ve výši 561.

Státního fondu životního prostředí ČR dotaci 33.

Kč,vlastní podíl obce bude 66. Adaptační opatření cestou revitalizace krajiny. Polabská nížina je jako stvořená pro intenzivní zemědělskou výrobu a také pro výskyt drobné zvěře.

Tyto dvě věci jdou mnohdy proti sobě, ale s tím se dá stěží něco dělat. Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje. Základy krajinné ekologie. Typy krajiny , vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.

Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace. Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.