Rehabilitace po náhradě kyčelního kloubu

Stav po totální endoprotéze kyčle je v BRC jednou z nejčastějších indikací k rehabilitačnímu pobytu, který hradí. Cvičení a životospráva po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Jste si vědom toho, že vám byl postižený kloub nahrazen buď . POKYNY PRO PACIENTY S TOTÁLNÍ NÁHRADOU. Vracíme lidem radost z pohybu.

To není jen prázdné heslo. Rád to dosvědčí každý, kdo poznal nepříjemnou bolest kloubu, která po čase téměř znemožní veškerý pohyb. Po následné výměně kyčelního kloubu a relativně krátké rehabilitaci se . Indikace a kontraindikace. Nejčastější indikace k provedení náhrady kyčelního kloubu endoprotézou jsou: – degenerativní onemocnění kyčelního kloubu – koxartróza.

Byla Vám voperována náhrada kyčelního kloubu a chtěli byste se dozvědět o pooperační fázi více, než Vám řekli v nemocnici? Nebo Vás operace teprve ček. SOUHRN: „Život po endoprotéze kyčelního kloubu = život bez omezení? Autorky článku hodnotí kvalitu života pacientů a jejich spokojenosti před operací a po operaci totální náhrady kyčelního kloubu. Sanatoria Klimkovice poskytují v rámci lázeňské léčebně- rehabilitační péče pooperační rehabilitaci klientům po totální náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu.

Jde o lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou ve formě komplexní lázeňské léčebně- rehabilitační péče, na kterou ve velké míře klienti nastupují . Při destrukci kyčelního kloubu (z jakékoliv příčiny) se indikuje implantace totální endoprotézy (TEP). Při implantaci TEP kyčelního kloubu se nahrazují oba dva kloubní komponenty – hlavice i acetabulum (jamka). Díky špičkové úrovni českých pracovišť stoupá zájem o tuto operační me- todu a počet lékařských zařízení s touto specializací se stále rozšiřuje. Náhrada kyčelního kloubu endoprotézou je bezesporu náročná operace a důležitou sou- částí následné péče je léčebná rehabilitace. Ve své bakalářské práci se pokusím.

Budete poučeni o speciálních opatřeních, které je třeba dodržovat, aby se předešlo vykloubení Vašeho nového kyčelního kloubu. Do rukou se vám dostává průvodce pacienta před a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Z pohledu zdravotní sestry se. Plánovaní hospitalizace. V období plánovaného výkonu si nedomlouvejte zavazující pracovní aktivity nebo dovolené a počítejte s dobou zotavení po operaci včetně následné rehabilitace.

Rehabilitace po totální náhradě (endoprotéze) kyčelního kloubu. Při operaci totální náhrady kyčelního kloubu dochází k náhradě kloubní jamky i hlavice umělým materiálem. Totální náhrada kyčelního kloubu je indikována při jeho . V poslední době čím dál více pacientů podstupuje operaci kyčelního kloubu , který je nahrazen totální endoprotézou.

S neustále přibývajícími lidmi, kteří mají kyčelní kloub nahrazen touto endoprotézou, vyvstává otázka ohledně kvalitní a účinné rehabilitace , která by minimalizovala následky ze samotného . Dále se operace odvíjí od typu použité náhrady. Cementová náhrada je nejstarší metodou používanou od 60. Totální endoprotéza kyčle (TEP) je chirurgické léčení onemocnění a vad kyčelního kloubu.

Tato operace se používá v případě, kdy je vlastní kloub poškozen úrazem, zánětem (artrida) nebo degenerativním onemocněním ( artróza). Pacienti jsou omezeni v běžných denních činnostech, kloub je bolestivý, oteklý a nelze se . Pacientů, kteří jsou indikováni k náhradě kyčelního kloubu , stále přibývá. V současnosti se totální endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu provádí jako rutinní výkon. O pohybovém režimu a správné technice rehabilitace pacienta ještě důkladně edukuje fyzioterapeut.

Ambulantní zdravotnické zařízení zabývající se poskytováním odborné péče v oblasti ortopedie détí i dospělých (včetně preventivního ultrazvukového vyšetření kyčlí novorozenců – kojenců). V návaznosti, nejen na tuto odbornost, nabízíme komplexní péči fyzioterapie ( rehabilitace ). Pokyny pro pacienty s totální náhradou totální náhradou kolenního kloubu kolenního kloubu. Rozvoj degenerativních změn kolenního kloubu ovlivňuje mnoho faktorů.