Reformní pedagogika

Jedná se o proud myšlení, který se snaží změnit dosavadní koncept školy pomocí nového pohledu na dítě, na školu nebo pomocí nových metod výuky. Tento proud se koncipoval především v . Reformni_pedagogika_pro_studenty. Typ práce: Maturitní otázky. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Přerov.

Charakteristika: Práce se zaměřuje na reformní pedagogiku.

Rozebírá hlavní myšlenky i představitele tohoto hnutí jako jsou například Marie Montessoriová, Gustav Adolf . Zaměřena je především na . Alternativní dostupnost. Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. V další části příspěvku budeme hovořit o vývoji reformní pedagogiky u nás po vzniku samostatného Československa. I když jde o relativně mladé období z naší historie, je pro nás obtížné se vžít do tehdejší doby, občanského i profesního uvažování a pochopit . Hlavní rysy nového přístupu k výchově a vzdělání, popis vybraného alternativního proudu- cíle, metody a prostředky. Tolstoj – negativní výchova,volná škola.

Svìtové reformnì pedagogické hnutí.

Hnutí nové výchovy a nových škol. Pedagogický reformismus. Význam reformnì pedagogického hnutí. Frankofonní reformnì pedagogiètí pøedstavitelé. Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty.

Přírodní škola – cesta jako cíl. V průběhu své téměř 20leté historie shromáždili autoři projektu řadu mimořádných zkuš. Author: Straková, Renáta. Advisor: Balvín, Jaroslav.

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá tématem alternativního vzdělávání. V teoretické části si budeme definovat pojem alternativní škola a ukážeme si, jaké typy alternativních škol rozlišujeme. This thesis deals with the topic of . Internetové knihkupectví Knihy.

Období reformní pedagogiky bylo sice krátké, ale i přes změnu společenské orientace zanechalo v dalším vývoji mateřské školy trvalou stopu, která byla po celé další, pro ni nepříznivé období, víceméně intuitivně sledována. Záhlaví, KOŤA, Jaroslav. Název, Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Autor, Jaroslav Koťa, Karel Rýdl.

Zahraniční vzory reformního pedagogického hnutí. Jako reformní pedagogika je označována kritika školství na přelomu 19.

Nejednalo se o jednotnou pedagogickou koncepci, ale spíše o řadu reformních pedagogických návrhů, které se utvářely současně v různých evropských i mimo- evropských zemích.