Referát voda (chemie)

Voda je jednou z nejrozšířenějších sloučenin na světě na Zemi. Je základní podmínkou pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to.

Stačí otevřít a budeš v obraze. R Výskyt vody na naší planetě, je mnohem vyšší, než na ostatních planetách sluneční soustavy. Většinu povrchu Země ( ), tvoří slaná voda , sladká voda tvoří jen . První pomoc při poleptání žíravinami: – minut proud vody poté dopravíme k lékaři.

Látky podléhají změnám fyzikálním chemick. Stejne jako reky a more, vodu obsahují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Prevážná cást krve a mízy stromu je voda. Voda na Zemi existuje již od jejího vzniku a bez prestání koluje mezi pudou, atmosférou a živými organismy.

Voda je systematicky OXIDAN, je to chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem respektive zemskou atmosférou tvoří základní podmínky pro existenci života na. V přírodě se vyskytuje ve třech . Molekuly vody přitahují molekuly sacharosy v důsledku svého „polárního“ charakteru.

Atom kyslíku v molekule vody je slabě záporný, atomy vodíku slabě kladné. Voda (chemický vzorec H2O, novší systémový názov oxidán) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Textový náhled: VODA Voda , sloučenina vodíku a kyslíku, tvoří v podobě oceánů hlavní část zemského povrchu. Je též významnou stavební součástí rostlin i živých organismů. Obsah vody v lidském těle tvoří více než polovinu jeho celkové hmotnosti.

Ve vzdušné atmosféře je voda obsažena ve formě páry a při ochlazení se . Stejně jako řeky a moře, vodu obsa- hují všechny živé organismy, které by bez ní nemohly existovat. Převážná část krve a mízy stromů je voda. Systematicky se voda nazývá „oxidan“ (od názvosloví IUPAC 93), vycházející z toho, že se jedná o anorganický jednojaderný hydrid (proto končí na příponu „-an “). Voda je chemická látka ktorá je nevyhnutná pre život: – človeka – rastlín – živočíchov. IUPAC uvádí ve svých názvoslovných doporučeních i anglický systematický název „dihydrogen oxide“, obdobný český název „oxid vodný“ se v odborné . Jana Bělohubá, ZŠ Volyně.

Chemie , Maturitní otázky, (KB), 12. VY_52_INOVACE_00_Anotace. Oddělování složek směsí. SMĚSI -většina látek v přírodě se nachází ve směsích(žula, voda ,vzduch) -směs se sklásá ze nebo více složek. VODA -soli,nečistoty,H2O KÁVA- voda ,kávovina,soli(cukr) VZDUCH-kyslík,dusík, voda ,oxid uhličitý,vzácné plyny.

Hydrosféra je vodní obal Země, který je tvořen vodou povrchovou, podpovrchovou, vodou v atmosféře a vodou v živých organismech. Voda povrchová je soustředěna v oceánech a mořích, ve vodních tocích, v přirozených vodních útvarech (jezera, bažiny, rašeliniště.), v umělých vodních nádržích a ve formě ledu a sněhu. Výstupy z projektu – jerdnotlivé referáty ve formátu Word i prezentace v powerpointu naleznete v přílohách tohoto článku a také ve 2. Nyní se můžete seznámit s . Protokol z laboratorních cvičení chemie , jehož úkole je příprava nitrobenzenu nitrací kyselinou dusičnou v přítomnosti kyseliny sírové. Krátký referát o vzniku ropy, jejím výskytu, způsobu těžby, zpracování a využití.

Voda H2O vyskytuje v obrovskom množstve na zemskom povrchu v hydrosfére a veľké množstvo vody sa nachádza vo forme vodnej pary aj v atmosfére. Voda je nevyhnutnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov a umožňuje ich životné procesy. Je štruktúrnou súčasťou mnohých minerálov i hornín a má veľký. Mendel, složení molekul str.

Mendělejev (Emma), TEST(21.) – atom.