Rákos rostlina

Jsou to vytrvalé byliny. Dělením na jaře, protože se v této se vyvíjí nové listy a lépe rostlina zakořeňuje. Rýčem jednoduše rozsekneme na jednotlivé oddělky, které pak zasadíme. Oddenek je rozvětvený a plazivý, pokrývá velké plochy.

Velmi rychle se rozrůstá. Listy čárkovitě kopinaté, tuhé a šedozelené. Z oddenku vyrůstají dlouhá statná stébla nesoucí . Phragmites australis, česky rákos obecný, je druh břehové byliny rozšířené po celém světě od nížin až po horská pásma, kromě vysokých hor a některých tropických oblastí.

Patří do čeledi Poaceae – lipnicovité. Tvoří typická rostliná společenstva zvaná po něm rákosiny. Hustá spleť jeho výběžků chrání břehy proti erozi. Květy v přeslenech skládajících dlouhé hrozny.

Stanoviště: mokřady, vlhké . Rákos je naší největší travinou. Vytváří stébla dlouhé až m. Listy s dlouhými pochvami jsou rozestavěny ve dvou řadách. V půdě vytváří mohutný kořenový systém. Stébla jsou zakončena bohatou latou. Na orné půdě vytváří pouze sterilní stébla.

Rostlina se rozmnožuje generativní a vegetativní cestou. Pěstování je jednoduché, houževnatá rostlina bujně roste. Druh je vhodný k vytvoření „ostrůvků“ nebo osazení okrajů větších vodních ploch.

Kvete v červnu až srpnu. Orobinec sítinovitý (Typha laxmanii). Sazenice rákosu je nejvýhodnější sázet po dobrých předplodinách.

Jako vytrvalá rostlina by se porost měl zakládat na – let. Veškeré hnojení záleží na půdní zásobě živin a požadavku dosahovaných . Může se však uchytit i na suchých místech. Věnujeme se rostlině orobinec, která se vyskytuje převážně v mokrých oblastech.

Tato rostlina je známá také pod nesprávným názvem rákos. ZAHRADNÍ JEZÍRKO – (vodní rostlina ). Vytrvalá tráva až m vysoká, sivě zelená, s tuhým stéblem a mohutným článkovitým oddenkem. Tento článek pojednává pouze o rodu Phragmites. Existují však i jiné rostliny , které by se daly lidově nazvat rákosem.

Příkladem je Arundo donax, který je mnohem mohutnější než rákos obecný. Nicméně poznatek, že rostlina či živočich – a to nejen jako jednotlivec, ale v evolučním procesu i jako druh – v krizové situaci, např.