Překlady porotherm tabulka

Změny technických údajů vyhrazeny. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Z boku překladů jsou do tvarovek vyraženy šipky s nápisy TOP určující polohu překladů ve zdivu – po zabu- dování překladu do zdiva musí šipky směřovat vzhůru. Ukládají se na dřevěné hra- noly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly (díky příliš velké vzdálenosti hranolů od sebe nebo od konce překladu ) a nebo se skladují přímo na paletách či v paketech tak, jak jsou. Překlady se ukládají na výškově.

Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým. Zděný překlad s pálenými tvarovkami.

Určené použití v nosných i nenosných zděných konstrukcích pro zhotovení spřažených překladů. Vyrábějí se z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. V případě odběru neucelené palety je prodej za ceníkové . Přímé zatížení plochého překladu osamělým břemenem je nepřípustné! Do nosného průřezu spřaženého pře- kladu výšky h se nesmí započítat část stěnové konstrukce nad stropem, popř. Jen podle světlosti otvoru a tloušťky zdiva lze stanovit všechny potřebné součásti (viz.

uvedené příklady). Výztuž (průměry – viz tabulka ). Hmotnost na jednotku plochy. Porotherm KP XL nosné zdivo. Kompletný preklad nad otvorom sa zhotoví vyskladaním z potrebného počtu prefabrikátov v . POZNÁMKA: ULOŽENÍ PŘEKLADŮ MIN.

Повідомити про інше зображення Поскаржитись на вміст зображення. NA KAŽDOU STRANU OD HRANY OTVORU. OZNAČENÍ PŘEKLADU , TYP PŘEKLADU , ROZMĚRY, UMÍSTĚNÍ, POČET PŘEKLADŮ CELKEM. DÉLKA PŘEKLADU , ŠÍŘKA PŘEKLADU , STAVEBNÍ OTVOR, 1. Usazení schránky 1mm do Usazení schránky 1mm. V tabulce je uvedena maximální výška rolety, . VARIO 2až 3železobetónový nosný diel.

VARIO 1až 3tepelnoizolačný diel. Kombinovaný roletový a žalúziový. VARIO sa používajú ako . POROTHERM RONO do překladu POROTHERM RONO,.