Překlady porotherm rozměry

POROTHERM překladů 2 POROTHERM překladů. Změny technických údajů vyhrazeny. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.

Překlady Porotherm KP 1a 1se vyrábějí z podélně děrovaných. Překlad Porotherm KP jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 75x75x9mm a jsou sepnuté paletovací páskou. Vložit do oblíbených produktů .

Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.

Porotherm Vario UNI R 100L), opět vhodné jak pro rolety, tak pro žaluzie (obr. 7). Seříznutá rohová univerzální schránka Porotherm KP Vario UNI R Obr.

Systémové řešení rohového překladu s univerzální schránkou Porotherm KP Vario UNI R. V dubnu loňského roku představila společnost Wienerberger cihlářský průmysl nové řešení části překladu Porotherm KP Vario, do kterého se zabudovávají. Ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Schránka pro překlad Porotherm KP Vario UNI 1(foto: Wienerberger).

Před uvedením na trh byla nová univerzální schránka nejprve podrobena čtyřem zkouškám. Odolnost proti povětrnosti univerzální schránka prokázala během dvou a půl měsíce zimního období . Výztuž (průměry – viz tabulka). Hmotnost na jednotku plochy.

Po zvážení běžných podmínek na stavbě bylo navrženo řešení s využitím keramobetonových dílů z překladů Porotherm KP Vario. I momentálně nejdelší nosníky KP Vario v rozměru metru dokáží spolehlivě přenést zatížení od stropní konstrukce s rozpětím přes metrů. Zobrazit telefon: Semily 22.

Rozměry překladu (š × v × d). Keramické překlady nosné. Minimální tloušťka tepelné izolace je mm.

Překlady se ukládají po kusech ručně nebo se na zemi spojí celé nadpraží rádlovacím drátem a zdvihne se zdvihacím zařízením. Spřažení ( spolupůsobení) se ztužujícím věncem probíhajícím v rovině stropní konstrukce umožňuje speciální tvar svařované prostorové výztuže vyčnívající z prefabrikované . Používají se jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. HORNÍ ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY).

ROZMĚRY KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ MOŽNO TAKÉ PŘEVZÍT Z KATALOGU. Mohu tento překlad použít kdykoliv, nebo s ním musím počítat předem? Zákazník není vázaný žádným rozměrem.

Samozřejmě systém Porotherm má modulovou řadu 2mm. Ať už architekti nebo někteří zákazníci mají atypická okna, jde překlad použít na jakýkoliv rozměr , a to pouze s tím dodatkem, že se .

Stavíte rodinný dům nebo stavbu zatím jen plánujete? Ušetřete nákladů na hrubou stavbu rodinného domu. Společnost Wienerberger přichází s časově omezenou garancí slev na nejžádanější cihelné výrobky systému Porotherm.