Předpony s z

Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury. Směr dohromady (k sobě).

Smetl ze stolu i se stolu, ale v testech budeme používat z koho čeho! Předpony s,z a vz, Gramatika českého jazyka, O češtině.

May Tyto dvě problematické předpony se často objevují u sloves a slov z nich vycházejících (podstatná jména, přídavná jména, příslovce), u podstatných jmen, přídavných jmen i příslovcí. Mar Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné. Nedělá se v nich tolik chyb, a proto i jedna malinkatá vás dokáže shodit před ostatními. Doplňte předponu a vysvětlete význam slov: _leva, _levnit a _levněný.

Jak můžeme vyložit větu Shlédla film v televizi? Dec Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení psaní předložek s, se, z, ze a slov s předponami s, z, vz. Mohou sloužit jako práce pro skupinu, jednotlivce nebo jako prověrka.

Pokud se tyto předpony vyskytují před nepárovými souhláskami (m, n, ň, r, l, j) a před v, ke spodobě znělosti nedochází, . Kolem místa nehody se __hlukli lidé. Oheň __planul jasným plamenem. Zraněný nápadně __bledl.

Nafouknutý míč __plaskl. Suchá větev se __ lomila. Zmije se __točila do klubíčka. Pomohl bys mi _ lepit rozbitou vázu? Nezabalený chléb _ tvrdl.

Honza _ padl z kola a rozbil si koleno. Na závěr zahajovacího programu her _ létlo do vzduchu hejno bílých holubic. Doufám, že se na víkend ne _ . Elektronická učebnice – I. Přezrálé jablko spadlo pod strom. Větev se pod tíhou ovoce zlomila. U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu, např.

Poznámka hodnotitele: Závěrečná práce ze školení.

Klíčová slova: předpony , s, z. Děti se nerady nechávají _poutat příkazy rodičů. Psaní spřežek a spřahování. Honzík se včera na pískovišti _ mazal blátem od hlavy až k patě a Julie si _edřela koleno na _moklé dlažbě. Maminka jen _práskla ruce a dnes je varovala, ať se chovají _působně nebo si na ně bude _těžovat tatínkovi, který je _eřeže. Julinka _červenala _tudem, ale Honzík . Stručná presentace na předpony s-, z-, vz-.

Popsané výjimky k zapamatování a následné procvičování. Presentace byla také zaměřena na problémová slova ( smotat, zmotat, správa, zpráva…) a vysvětlení rozdílu mezi nimi.