Pravoúhlý lichoběžník obsah

Online kalkulačka provádí výpočet obsahu a obvodu lichoběžníku. Na stránkách jsou uvedeny důležité vzorce, nákresy a stručný srozumitelný popis. Obsahem lichoběžníku rozumíme velikost plochy, kterou lichoběžník zabírá. Jedna dvojice protilehlých stran je rovnoběžná, tyto strany jsou různě dlouhé a nazývají se základny, různoběžné strany se nazývají ramena.

Obsah lichoběžníku , označíme ho S, je roven. Tři druhy lichoběžníků : obecný: všechny strany jsou různě dlouhé. Rychlý a jednoduchý on-line výpočet obsahu ,obvodu, stran, úhlů, výšky, úhlopříček a střední příčky lichoběžníku v různých jednotkách.

Například dopočitej strany lichoběžíku pokud jsou . Typy lichobežníkov: Všeobecný – je taký, ktorý má jednu dvojicu rôznobežných, nerovnako dlhých ramien, ktoré nezvierajú so základňou uhol 90°. Platia pre neho vzorce, uvedené vyššie. Pojmenování stran je podobné jako u rovnoramenného trojúhelníku. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Výpočet obsahu lichoběžníku. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje . Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka. Lichoběžník je čtyřúhelník, který má právě jednu dvojici rovnoběžných stran.

Které lichoběžníky jsou shodné ? Existuje lichoběžník , který má stejně dlouhé tři strany? Obsah parcely tvaru lichoběžníka je metrů čtverečních, obvod parcely měří o metrů, strany parcely jsou rozděleny na úseky délek av metrů, v metrů, a metrů, b metrů apod. Sikmá strana (2) je přeponou pravoúhlého. Planimetrie polopatě i odborně – pro každého. Obvod a obsah lichoběžníku.

Trojúhelník ABC má obsah jednotek. Nakreslené výšky vytvoří sadu pravoúhlých trojúhelníků. Urči obsahy trojúhelníků n. Vzorec pro obsah lichoběžníku je možné s využitím vzorce pro obsah trojúhelníku.

Pro pokračování zvolte téma. Zvláštním případem lichoběžníku je lichoběžník rovnoramenný. Ten má stejně dlouhá ramena a je osově souměrný, díky čemuž je i tětivový.

V případě, kdy je jedno rameno lichoběžníku kolmé na obě základny, se nazývá tento čtyřúhelník pravoúhlý lichoběžník. Pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u B. Val má profil pravoúhlého lichoběžníka , jehož výška v = 6m, základny z. Vypočtěte úhel α, který svírá kosé rameno se základnou z1. Rovnoběžník má obsah cm2.