Pozdní doba kamenná

Na výrobu nástrojů se používalo mnoho druhů kamene. Například vytvarovaný pazourek a buližník se používaly jako nástroje na řezání a zbraně. Dřevo, kosti, exoskelet a . Následuje po neolitu a předchází době bronzové.

Typické znaky pro střední. Nerovnoměrný vývoj, na Předním východě vznikají v nejvyspělejších oblastech nejstarší města a první městské státy (Sumerové).

Používané materiály: a) základní stále kámen (těžba v pravěkých dolech). Zpracování: původně roztepávání, později tavení. Stránka o pravěku Pravěk je nejstarším a nejdéle trvajícím dějinným obdobím, o kterém neexistují žádné písemné prameny. Zdrojem současného poznání jsou především archeologické nálezy hmotné pravěké kultury. Similar Rovněž období pozdní doby kamenné , zvané též doba měděná, je poznamenáno značným přesunem lidských rodů za obživou z důvodu vyčerpanosti půdy.

Dělení doby kamenné ve střední Evropě. A) starší doba kamenná – paleolit –. B) střední doba kamenná – mezolit –.

D) Pozdní doba kamenná – eneolit –. V ní se už začíná uplatňovat vedle zpracování kamene výroba kovových šperků, zbraní a nástrojů. Nejstaršími zpracovatelnými kovy byla měď, dále zlato, stříbro či elektron. Odpověď pro hledanou legendu pozdní doba kamenná nalezneš v tomto křížovkářském slovníku online, který je zcela zdarma.

Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit. NÁZEV: VY_32_INOVACE_11_D_08. B – Pozdní doba kamenná.

Materiál je určen k výkladové prezentaci dějepisného učiva 6. Názorně seznamuje žáky s posledním obdobím doby kamenné, představuje hlavní znaky tohoto období, vysvětluje . Starší doba kamenná – Paleolit. Střední doba kamenná – Mezolit. Pozdní doba kamenná – Eneolit.

Mladší doba kamenná – Neolit. Paleolit (mil. – tis. před Kristem). Paleolit dělíme na několik období – nejstarší, starý, střední, mladý a pozdní.

V nejstarším paleolitu (mil. – mil. let před Kristem) lidé používali první kamenné nástroje, uzpůsobovali si je štípáním nebo otloukáním. Sep – POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (ENEOLIT).

Matriarchát – žena má větší postavení než muž (patriachát-muž má větší postavení). Výsledky prohledávání křížovkářského slovníku krizovky-slovnik. Doba , o o Fáze, o od.