Porotherm strop miako

Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu – , musí být na podhledu opatřen omítkou . Strop Porotherm BN Ideálním. PDF] Technické listy POROTHERM stropu – Wienerberger https://wienerberger. Сохраненная копия Перевести эту страницу ČSN 2640.

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařo- vanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů. Porotherm strop BN tvořený cihel- nými vložkami MIAKO BN a kera- mobetonovými stropními trámy POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném pro- středí uzavřených objektů. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost. Keramobetonový strop POROTHERM s vložkami Miako.

Pevný a nenáročný strop hledejte u POROTHERMu. Již desítky let používání prověřily dobrou kvalitu keramických želetobetonových stropních desek. Spojují výhody vysoké únosnosti a tuhosti a prakticky neomezené půdorysné variability . Nová je pouze stropní vložka MIAKO BN a MIAKO BN 6PTH (obr. 2).

Výhoda je jasná – možnost kombinovat oba stropy, tj. Nová řada se vyrábí pouze v jedné výšce a to cm. U „klasického” stropu Porotherm MIAKO to odpovídá vložce . Je to dané tím, že po sundání vzpěr po vytvrdnutí betonu dojde vždy k drobnému průhybu stropu dolů. DxŠxV: 390x80x2mm1ks/pal.

Miako vložky pro stropní konstrukci Porotherm strop.