Pohřebiště únětice

Ta nejsou příliš velká ( většinou do hrobů), ale známe i pohřebiště větších rozměrů. Na Moravě to jsou například Šardičky či Němčice na Hané (přes hrobů), v Čechách pak například Polepy u Kolína (14 resp. 1hrobů).

Název v angličtině: Únětice culture settlements and burial grounds at Hoštice – Sečné louky and Mořice – Pololány (Moravia). Systematika: české země ve starší době bronzové. An Únětice cemetery and settlement at Kněževes near Prague. Miluše Dobisíková – Petr Velemínský.

Rescue excavations at Praha ‑Ruzyně uncovered graves belonging to the Únětice culture, yielding ske‑ letons. Pohřebiště starší únětické kultury z Prahy ‑ruzyně. Na území obce bylo objeveno pravěké pohřebiště z rané doby bronzové, podle kterého byla pojmenována na něm zastoupená únětická kultura. V současné době má obec kolem 7obyvatel. Toto dokazují nálezy čtyř kostrových pohřebišť , objevených při archeologických . V kategorii Doba bronzová.

Moravě, jihozápadním Slovensku, Dolních Rakousích, středním Německu, Sasku a Horní Lužici, jižním Polsku . Podolí – Příčný (okr. Brno -venkov) jako indikátor sociálních jevů. Ludmila Kaňáková – David Parma. Hradiště z pozdní doby kamenné.

Sídliště z mladší doby kamenné. Anotace: Tématem této práce je rozbor kostrového pohřebiště kultury únětické, zkoumaného v rámci záchranného výzkumu na dálnici Dv úseku Vyškov – Mořice. Abstract: This work is product processing skeleton burial-ground únětice culture . Abstract: Tématem této práce je rozbor kostrového pohřebiště kultury únětické, zkoumaného v rámci záchranného výzkumu na dálnici Dv úseku Vyškov – Mořice. Typickým projevem starší tradice je pohřbívání ve skrčené poloze, které se tradovalo již od středního paleolitu. Projevem nového pojetí světa je např.

Je nám ctí a potěšením oznámit že ve čtvrtek 29. Leží po obou svazích Únětického potoka. U obce se nachází pohřebiště z nejstarší doby bronzové, podle něj je pojmenována tzv.

Obec je dostupná pražskými příměstskými autobusy č. Z tohoto období pochází i součást hrobové výbavy z pohřebiště ve Šlapanicích, část Bedřichovice, trať „Malá pole“. Zařazeny jsou do nejstaršího období počátku nové kultury protoúnětické, pojmenované podle naleziště v katastru obce Únětice. Lidé tu byli už v době bronzové. A protože nejlépe zdokumentované naležiště z této doby bylo právě v Úněticích , vžil se i archeologický termín únětická kultura.

Zdejší pohřebiště objevil rostocký lékař Čeněk Rýzner. Ve více než hrobech . Prozkoumal zde sedmadvacet hrobů s navzájem podobnou výbavou a konstrukcí, takže nebylo pochyb o tom, že se jednalo o pohřebiště jedné kultury. Pro tento účel si založil sešit . Prahy, kde byla objevena kolekce nádherných bronzových dýk vykládaných zlatem.