Optika zrcadla test

Přímka, která prochází vrcholem a středem křivosti, je optická osa o zrcadla. Dalším význačným bodem je ohnisk. Zrcadla ačočky – Khanova škola. Jak fungují zrcadla a čočky?

Autor: rrihamirek(7vlož. 88vyzk.-ø). Test vyzkoušen 5krát, průměrný výsledek je 62. Zdroje světla dělíme na. Feb Certifikované nerozbitné dopravní zrcadlo určené pro vzdálenost 9-m od pozorovatele, optika 60xcm.

Paprsek rovnoběžný s osou kulového. Registrační číslo projektu: CZ. Základní škola, Hradec Králové, M. Název: VY_32_INOVACE_10_02C_ 10. Vlnění a optika – Khanova škola. Po probrání základních pojmů se naučíme popisovat lom a odraz světla, čočky a zrcadla Kryptografie — Počátky šifrování, Moderní šifrování, Test prvočíselnosti, Pravděpodobnostní algoritmy . Zvětšení: „y“ je velikost předmětu, „ý“ velikost obrazu.

Předmět za středem křivosti. Spojky jsou uprostřed: A. Krátkozraký člověk vidí rozmazaně: 1. Téma (název) materiálu: Optika – ověření znalostí. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem lomu. Zobrazovací optická soustava – souhrn rozhraní, na nichž . Schéma dutého zrcadla : V. Ohnisko F: obraz předmětového osového bodu, který je v nekonečnu.

Jeho experimentální uspořádání je na obrázek 6. Anotace: Test procvičuje převody jednotek. Ze zdroje vychází paprsek světla, odráží se na polopropustném zrcadle, prochází mezi zuby ozubeného kola, odráží se od zrcadla a vrací se zpět mezi zuby ozubeného kola, prochází polopropustným zrcadlem a dopadá do oka pozorovatele. Vzdálenost kola od zrcadla d . Přihláška a rozřazovací test – verze Adobe.

Ke stažení PDF verze – SEO webmaster tools. Vztah mezi výškou předmětu, obrazu a vzdáleností m. Jak vypadá vztah mezi velikostí obrazu a jeho vzdáleností? Konkávní čočky (rozptylky) m. Konvexní čočka – příklady m.